Renatas Švenčionis

Gimimo data: 1979-05-22
Kunigystės šventimų data: 2017-05-06
Telefono nr. +370 673 27154

Pareigos, tarnystės vieta