Padėkos už Šeimos–„Amoris Laetitia“ metus diena

Liepos 10 dieną, sekmadienį, Vilniuje vyks padėkos už Šeimos„Amoris Laetitia“ metus diena Vilniaus arkivyskupijoje.

„Proginių metų pabaiga pakviečia mus susiburti draugėn ir padėkoti Dievui bei vieni kitiems. Dėkojame Dievui už pašaukimą į gyvenimą ir už tai, kad Jo meilė atsispindi šeimose, net ir netobulose. Dėkojame vieni kitiems už tai, kad galėjome drauge paaugti meile.“  vyskupas Arūnas Poniškaitis.

11.00 val. vyks susitikimas su Živilės ir Sauliaus Matulevičių šeima. Susitikimo tema  „Krikščioniška šeima be makiažo. Kelionė į šventumą per gyvenimo tikrovę. Susitikimo vieta – Lietuvių katalikų mokslo akademijos salė, Pilies g. 8.

12.30 val. iškilmingos šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje.

13.30 val. šeimos kviečiamos į ekskursiją po Katedros požemius. Ekskursija nemokama, bet reikalinga registracija: https://www.vasc.lt/node/199


Metai Šeima – Amoris Laetitia yra popiežiaus Pranciškaus iniciatyva, kuria norima pasiekti kiekvieną šeimą visame pasaulyje per įvairias dvasines, pastoracines ir kultūrines iniciatyvas, įgyvendinamas parapijose, vyskupijose, universitetuose, bažnytiniuose judėjimuose ir šeimų asociacijose.

Metai buvo pradėti švęsti 2021 m. kovo 19 dieną ir iškilmingai užbaigti 2022 m. birželio 26 dieną Romoje su X Pasauliniu šeimų susitikimu.

Vilniaus arkivsykupijos šeimos centro informacija