200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Postacie

Bazylika archikatedralna w Wilnie jest głównym miejsce czci patrona kraju i opiekuna młodzieży – św. Kazimierza (1458-1484). Jego święto każdego 4 marca jest szczególnie uroczyście obchodzone. W tej samej świątyni najtrudniejsze, ale i najbardziej owocne lata swego życia spędził odnowiciel Zakonu Marianów – bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927). Był wtedy pasterzem diecezji, a pozostawione przez niego z tego okresu zapiski, listy i wspomnienia dotyczą najboleśniejszych momentów życia duchowego i przemian historycznych.

Słudze bożemu bp Mečislovasowi Reinysowi (1884-1953) sowieci uniemożliwili wykonywanie jego obowiązków kościelnych w Wilnie, a za wytrwałą obronę wiary odebrali mu życie. W obliczu komunistycznych prześladowań wielu katolików odważnie wyznawało swoją wiarę, dziesiątki z nich wpisano do martyrologium XX w.

W Wilnie czczeni są święci, którzy tu żyli i pozostawili świadectwa swej świętości: jezuita, św. Andrzej Bobola (1591-1657), karmelita św. Rafał Józef Kalinowski (1835-1907) i św. siostra Faustyna Kowalska (1905-1938). Są oni po dziś dzień wymownym znakiem powszechności Kościoła i wspólnego katolickiego dziedzictwa narodów Europy.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt