NAUJIENOS

Birželis – Švč. Jėzaus Širdies mėnuo

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Šį mėnesį, trečiąjį penktadienį po Sekminių (šiemet – birželio 11 d.), minima Švč. Jėzaus Širdies šventė,

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-05-28

Mielieji, šeštadienį, 11 val. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas klierikams Aleksandr Romanovski, Edgar Jan Šostak ir Robert Voičan suteiks diakono

Diakono šventimai Vilniaus arkivyskupijoje

2021 m. gegužės 29 d., šeštadienį, 11 val. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas klierikams Aleksandr Romanovski, Edgar Jan Šostak

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-05-21

Mielieji, Ateinantį sekmadienį švęsime Šventosios Dvasios atsiuntimo šventę. Vilniaus Kalvarijų Sekminių atlaidų programa – lietuvių ir lenkų kalbomis. Penktadienio vakarą numatyta programa jaunimui,

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-05-14

Mielieji, Šiandien pradedama maldų Šventajai Dvasiai novena. Kviečiame devynias dienas iki Sekminių bažnyčiose ar namie melstis Šventajai Dvasiai. Artimiausias sekmadienis – Kristaus Žengimo

Devynių dienų malda į Šventąją Dvasią

Nuo gegužės 14 d., penktadienio, kviečiame melstis Sekminių noveną. Kviečiame devynias dienas, kasdien iki Sekminių išvakarių, bažnyčiose ar namie melstis Šventajai Dvasiai: Sekminių

Artėja Sekminių iškilmė Vilniaus Kalvarijose

Gegužės 20–23 dienomis Vilniaus Kalvarijose bus švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė. Atlaidų programa lietuvių kalba ir lenkų kalba skelbiama parapijose svetainėje

Katedros varpinė kviečia švęsti gimtadienį

Miesto simboliu tapusi Vilniaus katedros varpinė, lankytojams duris atvėrusi prieš septynerius metus, gegužės 14–15 d. siūlo kartu švęsti gimtadienį! Vilniečiai ir miesto svečiai

Parapijų ir rektoratų duomenys

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie padedate parapijoms ir bažnyčioms gyvuoti! Čia skelbiami parapijų ir rektoratų rekvizitai.

Lietuvos vyskupų kvietimas į maldos tiltą

Brangūs broliai ir seserys, Su gegužės mėnesiu prasideda gražiausias metų laikas, kuomet po žiemos atgijusi ir žiedais pasipuošusi kūrinija skelbia gyvybės žinią. Už

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-30

Mielieji, Džiaugiamės ir dėkojame Dievui už kunigu pašventintą Darių Graževič. Kviečiame melstis už šį jauną kunigą ir prašyti Viešpaties, kad būtų jam maloningas, teiktų paguodą,

Viniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-23

Mielieji, šiandien minime šv. Jurgį – Vilniaus arkivyskupijos globėją. Šią dieną prieš aštuonerius metus Vilniaus arkivyskupo metropolito pareigas eiti pradėjo vysk. Gintaras Grušas.

Vilniaus arkikatedroje – kunigystės šventimai

Džiugiai pranešame, kad 2021 m. balandžio 24 d., šeštadienį, 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas diakonui Dariui Graževič suteiks kunigystės šventimus.

14 tūkstančių vilties ženklų VA Carite

Pandemijos metai išryškino socialinį pažeidžiamumą, neapibrėžtumą, staigios pagalbos poreikį, o taip pat – jos priėmimo svarbą. Vilniaus arkivyskupijos Carito veiklos ataskaita skaičiais iliustruoja

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-16

Mielieji, Lietuvos vyskupai paskelbė, kad nuo balandžio 18 dienos nebetaikomas pamaldų su tikinčiaisiais draudimas ir tų savivaldybių teritorijose, kuriose šios pamaldos laikinai vyko

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-09

Mielieji, sveikiname su Kristaus Prisikėlimu! Penkiasdešimt dienų nuo Velykų iki Sekminių yra tarsi viena džiaugsmingai švenčiama šventė, tarsi vienas „didysis sekmadienis“. Tai dienos,