NAUJIENOS

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-05-14

Mielieji, Šiandien pradedama maldų Šventajai Dvasiai novena. Kviečiame devynias dienas iki Sekminių bažnyčiose ar namie melstis Šventajai Dvasiai. Artimiausias sekmadienis – Kristaus Žengimo

Devynių dienų malda į Šventąją Dvasią

Nuo gegužės 14 d., penktadienio, kviečiame melstis Sekminių noveną. Kviečiame devynias dienas, kasdien iki Sekminių išvakarių, bažnyčiose ar namie melstis Šventajai Dvasiai: Sekminių

Artėja Sekminių iškilmė Vilniaus Kalvarijose

Gegužės 20–23 dienomis Vilniaus Kalvarijose bus švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė. Atlaidų programa lietuvių kalba ir lenkų kalba skelbiama parapijose svetainėje

Katedros varpinė kviečia švęsti gimtadienį

Miesto simboliu tapusi Vilniaus katedros varpinė, lankytojams duris atvėrusi prieš septynerius metus, gegužės 14–15 d. siūlo kartu švęsti gimtadienį! Vilniečiai ir miesto svečiai

Parapijų ir rektoratų duomenys

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie padedate parapijoms ir bažnyčioms gyvuoti! Čia skelbiami parapijų ir rektoratų rekvizitai.

Lietuvos vyskupų kvietimas į maldos tiltą

Brangūs broliai ir seserys, Su gegužės mėnesiu prasideda gražiausias metų laikas, kuomet po žiemos atgijusi ir žiedais pasipuošusi kūrinija skelbia gyvybės žinią. Už

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-30

Mielieji, Džiaugiamės ir dėkojame Dievui už kunigu pašventintą Darių Graževič. Kviečiame melstis už šį jauną kunigą ir prašyti Viešpaties, kad būtų jam maloningas, teiktų paguodą,

Viniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-23

Mielieji, šiandien minime šv. Jurgį – Vilniaus arkivyskupijos globėją. Šią dieną prieš aštuonerius metus Vilniaus arkivyskupo metropolito pareigas eiti pradėjo vysk. Gintaras Grušas.

Vilniaus arkikatedroje – kunigystės šventimai

Džiugiai pranešame, kad 2021 m. balandžio 24 d., šeštadienį, 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas diakonui Dariui Graževič suteiks kunigystės šventimus.

14 tūkstančių vilties ženklų VA Carite

Pandemijos metai išryškino socialinį pažeidžiamumą, neapibrėžtumą, staigios pagalbos poreikį, o taip pat – jos priėmimo svarbą. Vilniaus arkivyskupijos Carito veiklos ataskaita skaičiais iliustruoja

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-16

Mielieji, Lietuvos vyskupai paskelbė, kad nuo balandžio 18 dienos nebetaikomas pamaldų su tikinčiaisiais draudimas ir tų savivaldybių teritorijose, kuriose šios pamaldos laikinai vyko

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-09

Mielieji, sveikiname su Kristaus Prisikėlimu! Penkiasdešimt dienų nuo Velykų iki Sekminių yra tarsi viena džiaugsmingai švenčiama šventė, tarsi vienas „didysis sekmadienis“. Tai dienos,

Arkivysk. Gintaro Grušo Velyknakčio pamokslas

Brangūs broliai ir sesės Kristuje, pagal seną Bažnyčios tradiciją Velyknaktį katechumenams, kurie jau kurį laiką ruošiasi tapti Bažnyčios nariais, yra teikiami įkrikščioninimo sakramentai:

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-02

Mielieji, Kristus atpirko žmones ir tobulai pagarbino Dievą labiausiai savo velykine paslaptimi, mirtimi sunaikindamas mūsų mirtį ir prisikėlimu grąžindamas mums gyvenimą. Todėl velykinis

Velykų stalo valgių palaiminimas

Tekstas, patogesnis skaityti iš mobiliųjų įrenginių čia Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo. Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir

Virtuali paroda kardinolo V. Sladkevičiaus metams

2021-ieji paskelbti kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Ši atgimimo ir susivienijimo idėjas įkūnijanti, tikėjimu ir gerumu spinduliuojanti asmenybė visą gyvenimą išmintingai mokė lietuvių tautą