NAUJIENOS

Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje, 2024 m.

Kasmet pirmąjį sekmadienį po šv. Velykų visame pasaulyje švenčiamas Dievo Gailestingumo sekmadienis. Laukiant šios iškilmės Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje (Dominikonų g. 12) vyksta

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-03-07

Mielieji, šią savaitę Vilniaus arkikatedroje tęsiasi šv. Kazimiero atlaidai. Penktadienį po 17.30 val. šv. Mišių vyks „24 valandos Viešpačiui“ – visą parą bus klausoma išpažinčių

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2024-02-29

Mielieji, sekmadienį, kovo 3 d., minėsime Maldos už lietuvius pasaulyje dieną. 12.30 šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje aukos arkivyskupas Gintaras Grušas, pamokslą sakys Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2024-02-22

Mielieji, parapijose vyksta Vilniaus arkivyskupijos Carito iniciatyva „Pasninko dėžė“. Prisidėti galite atnešdami negendančių maisto produktų į akcijoje dalyvaujančias bažnyčias. Šiandien prasidedančioje Vilniaus knygų mugėje dalyvauja