NAUJIENOS

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-11-10

Mielieji, nuo šeštadienio vakaro Vilnius lauks piligrimų, atvykstančių į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Atlaidus švęsime iki lapkričio 20 dienos.

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-28

Mielieji, lapkričio 1-ąją švęsime Visų Šventųjų iškilmę, kai prisimename ne tik Bažnyčios paskelbtus šventuosius, bet ir tuos, kurių vardus žino tik Dievas. Lapkričio

Pasaulinės jaunimo dienos šventė Vilniuje

Kasmet per Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmę švenčiama Pasaulinė jaunimo diena. Šiemet ji bus minima lapkričio 20 dieną. Popiežius Pranciškus kasmet šiai dienai parašo

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-14

Mielieji, parapijos ir bažnyčios jau ruošiasi Visų Šventųjų iškilmei, Vėlinių oktavai. Informacijos apie pamaldų laikus kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose,

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-07

Mielieji, spalio 8 dieną minima Pasaulinė donorystės diena. Sekmadienį, spalio 9 d., 12.30 val. už organų donorus, jų artimuosius, transplantacijas atliekančius gydytojus, žmonių,

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-30

Mielieji, spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Kviečiame Rožinį melstis su bendruomene bažnyčiose ar namuose. Visą spalį dėmesys skiriamas ir misijų temai,

Spalį minime Misijų mėnesį

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. Jo iniciatyvos skirtos priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje. Šv. Popiežius Jonas

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-23

Mielieji, šeštadienį Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje arkivyskupas Gintaras Grušas klierikui Edvard Rynkevič suteiks diakono šventimus. Lydėkime šventinamąjį malda ir melskimės už naujus pašaukimus. Sekmadienį bus minima

Diakono šventimai Vilniaus arkivyskupijoje

2022 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas klierikui Edvard Rynkevič suteiks diakono šventimus. Edvard Rynkevič kilęs iš Vilniaus

Kunigui Aloyzui Volskiui mesti įtarimai nepasitvirtino

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas praneša, jog kunigui Aloyzui Volskiui Jungtinėse Amerikos Valstijose mesti įtarimai nepasitvirtino. Kunigas buvo apkaltintas nepilnamečio išnaudojimu Detroito arkivyskupijoje. Vilniaus