NAUJIENOS

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-19

Mielieji, gyvename gavėnios laikotarpiu – tai metas pasirengti Velykoms. Su pirmąją gavėnios diena palaipsniui pradėta grįžti prie Eucharistijos šventimo su tikinčiaisiais. Lietuvos vyskupų

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-12

Mielieji, „Gavėnia: tikėjimo, vilties ir meilės atnaujinimo laikas“ – savo žinioje rašo popiežius Pranciškus. Lietuvos vyskupai taip pat kreipėsi į tikinčiuosius, kviesdami gavėnios

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-05

Mielieji, pirmadienį, vasario 8 dieną, minima Pasaulinė mados už prekybos žmonėmis aukas diena. Lietuvos Caritas tą dieną kviečia į renginį internetu „(Ne)žinau, kas

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-12-31

Mielieji, Su šv. Kalėdom! Kristaus Gimimo aštuondienis, Kalėdų oktava, prasidėjusi Kalėdų iškilme baigiasi sausio 1 d., Švč. Dievo Gimdytojos Marijos iškilme. Šią dieną

Mirė kunigas Kazimir Gvozdovič

A. A. kunigas Kazimir Gvozdovič (1955–1982–2020) 2020 metų Kūčių naktį mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas,  Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos administratorius, Kazimir Gvozdovič. K. Gvozdovič

Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2020-12-18

Mielieji, sekmadienį uždegsime paskutiniąją advento vainiko žvakę ir lauksime stebuklo – Kūdikėlio Kristaus gimimo. Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į mus ištikusios situacijos rimtumą dėl

Malda prie Kūčių stalo

Lietuvoje Šv. Kalėdas pasitinkame prie bičiulystės, ramybės, susitaikinimo vakarienės stalo. Kūčių vakarienės metu dalijamės nerauginta duona – kalėdaičiu. Vakarienę pradedame malda, kuriai vadovauja