Misijų dieną – parama dirbantiems karščiausiuose pasaulio taškuose

Sekmadienį visame pasaulyje ir Lietuvoje tikintieji melsis už misionierius – dvasininkus ir pasauliečius, kurie tarnauja žmonėms karščiausiuose pasaulio taškuose. Kaip sakė Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktorius kun. Alessandro Barelli SDB, Misijų dienos šv. Mišių rinkliava pasitarnaus, kad misionieriai pasiektų labiausiai pagalbos reikalingus žmones.

„Girdime iš žiniasklaidos apie sudėtingas situacijas įvairiuose kraštuose. Tai ne tik karas Sirijoje, kuris tęsiasi jau beveik 10 metų, bet ir maisto stygius Venesueloje, pastaruoju metu stiprėjanti labai didelė humanitarinė krizė Ekvadore, kituose kraštuose“, – vardijo prieš daugiau nei 20 metų į Lietuvą atvykęs italas salezietis.

Pasak kun. A. Barelli SDB, Katalikų Bažnyčia neapsiriboja šių problemų sprendimu Ypatingąjį misijų mėnesį – spalį: vienuoliai, kunigai ir pasauliečiai misionieriai dirba sudėtingiausiomis sąlygomis kraštuose, kur žmonės labiausiai kenčia ir stokoja. „Reikia ne tik žmonių, kurie padėtų, bet ir finansinių išteklių paremti veikloms, kurių vietos gyventojai neišgalėtų finansuoti. Šiam tikslui visuotinė Katalikų Bažnyčia kasmet priešpaskutinį spalio sekmadienį renka aukas misijoms. Spalio 20-ąją sekmadienio šv. Mišiose rinkliava misijoms vyks ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio bažnyčiose. Tikinčiųjų aukos bus sutelktos tautų evangelizavimo kongregacijoje Romoje ir pagal misijų prioritetus bei poreikius paskirstytos misijoms pasaulyje“, – sakė kun. A. Barelli.

Misijoms paaukotais pinigais finansuojama ne tik maldos namų statyba, bet ir katalikiškųjų mokyklų tinklo plėtra misijų kraštuose, vaikų prieglaudos, ligoninės, ambulatorijos, kitos įstaigos bei jose dirbantys misionieriai, per kuriuos Bažnyčia prisideda prie socialinio teisingumo, kad žmonių teisės būtų gerbiamos ir saugomos nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena ir kas jie yra.

Popiežius Pranciškus Žinioje Pasaulinės misijų dienos proga sakė, kad mūsų misija šaknijasi Dievo tėvystėje ir Bažnyčios motinystėje, nes Krikšte glūdi Jėzaus velykiniu įgaliojimu išreikštas pasiuntimas: kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu, pilnus Šventosios Dvasios dėl pasaulio sutaikinimo. „Šis pasiuntimas yra krikščionio priedermė, kad visiems būtų paskelbta apie įvaikystės pašaukimą, patvirtintas asmeninis orumas ir esminis kiekvienos žmogiškosios gyvybės vertumas nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties“, – pabrėžė Šventasis Tėvas.

Ypatingojo misijų mėnesio tema – „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“ – minima popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum illud apie katalikų misijų atnaujinimą (1919 m.) 100 metų sukaktis.

„Kuris myli, leidžiasi į kelią, yra raginamas išeiti iš savo ribotumo, yra traukiamas ir traukia, dovanoja save kitam ir užmezga gyvybę teikiančius santykius. Nė vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meilei. Kiekvienas iš mūsų esame misija pasaulyje, nes esame Dievo meilės vaisius“, – sako popiežius Pranciškus.

Pasak Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktoriaus kun. A. Barelli, šūkis „pakrikštyti ir siunčiami“ reiškia, jog ne tik tikintys, kurie palieka savo šalį ir iškeliauja svetur skleisti Gerosios Naujienos, yra tikri misionieriai. „Kiekvienas katalikas dėl savo priklausymo Bažnyčiai kviečiamas džiaugtis tikėjimo malone ir pasidalyti ja su pažįstamais bei artimais žmonėmis. Todėl savotiškai šį spalio mėnesį būti misionieriais į Lietuvą yra siunčiami visi katalikai. Net 2 milijonai!“ – sako Lietuvoje per 20 metų gyvenantis ir dirbantis kunigas salezietis.

Ypatingojo misijų mėnesio esmę nusako trys žodžiai: malda, liudijimas, parama. Kad ir kokiame žemyne gyventum, prisidedi prie bendro reikalo, kai meldiesi už misijų poreikius, veiki pats kaip misionierius, prisidedi prie jaunų bendruomenių gyvavimo savo parama.

Misijų mėnesiui skirta malda, renginių Lietuvoje kalendorius, misionierių liudijimai, kita medžiaga, kurią galima laisvai naudoti skleidžiant žinią apie Kristaus Bažnyčios misiją pasaulyje, – svetainėje misijos.katalikai.lt.

Lietuvos nacionalinė misijų tarnyba