Mažoji akademija skelbia pavasario semestro tvarkaraštį

Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu, kviečia studijuoti visus, norinčius susiformuoti savarankišką ir rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą.

Registracija į 2019 m. pavasario semestro kursus prasidės gruodžio viduryje. Registracija privaloma. Jūsų registracija galioja tik tada, jei gavote patvirtinimą el. paštu. Atsakymą apie savo registraciją gausite iki vasario 1 d.

 * * *

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Pavasario semestras, 2019 m.

Įvadas į sinoptines evangelijas. Antradieniais, 29 d. – kovo 12 d., 18.00, LKMA auloje, Pilies g. 8. Dėstyt. ses. Benedicte Rollin RA.

Šv. Raštas. Antradieniais, kovo 19 d. – gegužės 7 d., 18.00, LKMA auloje, Pilies g. 8. Dėstyt. dr. Ingrida Gudauskiene.

Šv. Raštas. Dievo įvaizdžiai Senajame Testamente (tęsinys). Trečiadieniais, kovo 6 d. – gegužės 8 d., 18.30, LKMA auloje, Pilies g. 8. Dėstyt. kun. teolog. lic. Mozė Mitkevičius.

Knygų klubas. Nuodėmė ir malonė. Paskutiniais mėnesių trečiadieniais (sausio 30 d., vasario 27 d., kovo 27 d., balandžio 24 d.), 18.30, LKMA Mažoji auditorija, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė.

Šv. Augustinas: krikščioniškosios teologijos ir filosofijos dialogas. Ketvirtadieniais, kovo 7 d. – gegužės 2 d., 18.00, LKMA auloje, Pilies g. 8. Dėstyt.dr. Naglis Kardelis.

Rytų Bažnyčios: istorija, teologija, kultūra. Sausio 26 d. ir vasario 2 d., du šeštadieniai, 11–15.30, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. diak. mgr. Gintaras Jurgis Sungaila.

Krikščionio dvasinės kelionės pagrindai. Kovo 2 d., šeštadienį, 13.00-19.00, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. dr. Benas Ulevičius.

Ką sako šiuolaikinis psichologijos mokslas apie buvimą krikščioniu? Kovo 30 d., šeštadienis, 13.00–19.00, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė.

Lietuvių mitologija ir jos šaltiniai. Balandžio 13 d., šeštadienis, 13.00–19.00, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. prof. Vytautas Ališauskas.

Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“. Spalio 15 d. – gegužė, pirmadieniais, 18.00, LKMA Mažojoje auditorijoje. Veda ses. Rima Malickaitė CC

Pavasario rekolekcijos vyks kovo 22–23 d. Norinčiuosius dalyvauti prašome kreiptis į ses. Rimą.

 

Paskaitos vyksta Lietuvių katalikų mokslo akademijos Auloje arba šalia esančioje Mažojoje auditorijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes yra prašomi palikti auką.

Registracija į kursus prasidės gruodžio mėnesio viduryje ir vyks iki vasario pradžios arba kol bus laisvų vietų. Registracija privaloma. Registruodamiesi įsipareigojate be rimtos priežasties nepraleisti daugiau nei 10 proc. paskaitų. Prieš registruodamiesi į du ar daugiau kursų, gerai pagalvokite, ar tikrai turėsite galimybę kiekvieną savaitę jiems skirti savo laiko. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kitiems. Klausytojai, užsiregistravę ir nelankę paskaitų, kitais metais gali būti neregistruojami arba paprašyti susimokėti visą kursų kainą.

 * * *

KURSŲ APRAŠYMAI

Antradieniais nuo sausio 29 d. iki kovo 12 d. – dėstyt. ses. Benedicte Rollin RA skaitomas kursas Įvadas į sinoptines evangelijas. Šio kurso metu sužinosime, kaip ir kokiomis aplinkybėmis atsirado sinoptinių evangelijų knygos, kaip jos tapo Rašto dalimi, kas buvo svarbiausi Naujojo Testamento autoriai, kaip suprasti jo įvairius literatūrinius žanrus? Taip pat atkreipsime dėmesį į praktinius dalykus, klausdami ir mokydamiesi, kaip reikia moksliškai ir maldingai jį skaityti.

Antradieniais nuo kovo 19 d. pratęsime Šv. Rašto studijas drauge su dėstyt. dr. Ingrida Gudauskiene.

Trečiadienius kartu su teolog. lic. kun. M. Mitkevičiumi skirsime gilinimuisi į Šv. Rašto Senojo Testamento knygas, ypatingą dėmesį sutelkdami į jų pristatomą Dievo paveikslą. Kaip Dievas apsireiškia hebrajams ir kokią sampratą jie įrašo į Senojo Testamento puslapius? Tai 2018 m. rudenį girdėto kurso tęsinys.

Paskutiniais mėnesių trečiadieniais susitiksime  Knygų klube. Į klubą burtis kviečia dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. Šiemetinė knygų klubo tema – nuodėmė ir malonė – yra viena katalikiškiausių temų literatūroje (nors tai nereiškia, kad nekatalikai, nepraktikuojantys katalikai ar aiškaus santykio su katalikybe neturintys skaitytojai turėtų jaustis nekviečiami ar nepageidaujami Knygų klube). Laukiame visų šiuose iš tiesų nuolat naujų iššūkių pateikiančiame susitikimų cikle.

Ketvirtadieniais nuo kovo 7 d. drauge su dr. Nagliu Kardeliu gilinsimės į vieno iškiliausių krikščioniškų mąstytojų – šv. Augustino – filosofinę ir teologinę mintį.

Du šeštadienius – sausio 26 d. ir vasario 2 d. – ortodoksų diakonas mgr. Gintaras Sungaila supažindins su Rytų Bažnyčių istorija, teologija ir kultūra. Rytų katalikų Bažnyčių istorija ir kultūra glaudžiai susijusi su šių kraštų ortodoksų, miafizitų ir kt. Rytų nekatalikų istorija. Todėl paskaitų metu susipažinsime su visa Rytų krikščionija, aptarsime ir (Rytų) Ortodoksų Bažnyčių, Orientalinių Ortodoksų Bažnyčių, Asirijos Rytų Bažnyčios, ir įvairių Rytų Katalikų Bažnyčių (Ukrainos, Maronitų, Melkitų, Babilono ir kt.) istoriją, kultūrą, teologines ypatybes. Ypatingas dėmesys bus skirtas Ukrainos ir Sirijos Bažnyčioms. Paskaitų laikas šiais šeštadieniais: 11.00–13.00 ir 14.00–15.30.

Kiekvieno žmogaus gyvenime yra trys svarbiausi klausimai: kas aš esu, koks mano tikslas ir kaip man jo pasiekti? Būdami krikščionys dar galime klausti, kokias pagalbos priemones šiose paieškose man siūlo Katalikų Bažnyčia? Kovo 2 d. 13.00–19.00  vieno šeštadienio keturių paskaitų kurso Krikščionio dvasinės kelionės pagrindai metu prie atsakymų į šiuos klausimus artinsimės drauge su dr. Benu Ulevičiumi apžvelgdami situaciją, gilindamiesi į mūsų saviieškos būdus, mūsų svarbiausius pasirinkimus, pašaukimą, maldą ir sakramentinį gyvenimą.

Kovo 30 d. 13.00–19.00 val. dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė kviečia į keturių paskaitų kursą Ką sako šiuolaikinis psichologijos mokslas apie buvimą krikščioniu? Paskaitų metu pažvelgsime į religingumą ir tikėjimą kasdieniame gyvenime šiuolaikinio psichologijos mokslo akimis. Ką mums teikia buvimas religingu? Kaip keičia mūsų pasaulio supratimą ir mus pačius? Kaip krikščionys atrodo pasauliui ir sau? Aptarsime, kuo ir kaip psichologijos mokslas gali būti naudingas kasdienėse situacijose, atpažįstant mintyse, jausmuose ir elgesyje tai, kas padeda ar trukdo būti krikščioniu.

Balandžio 13 d., šeštadienį, 13.00–19.00 prof. Vytautas Ališauskas skaitys religijotyrinį kursą Lietuvių mitologija ir jos šaltiniai.

Kaip kiekvienais metais, nuo spalio pradžios keliaujame 33 savaičių trukmės kelionę „Eik į savo kambarėlį. Ignaciškos pratybos skirtos užmegzti ir ugdyti mūsų ryšį su Dievu, kasdien atliekant maldos užduotis ir vieną kartą per savaitę susirenkant pasidalinti savo maldos vaisiais grupėje. Nauja grupė bus formuojama 2019 m. rudenį.

Daugiau informacijos