Mažoji akademija kviečia į rudens semestro studijas

Kodėl Senojo Testamento Dievas toks žiaurus? Kodėl atėjus į bažnyčią reikia nusilenkti, atsiklaupti – argi visi tie gestai nėra pasenę ir beprasmiai? O jei jie prasmingi, tada kokią prasmę jie turi ir kodėl? Kodėl tikėjimo laisvė įrašyta mūsų Konstitucijoje ir ar ją užgniaužiant kyla grėsmė demokratijai? Ko labiau reikia skaitant Mišių skaitinius – aktorinio meistriškumo ar Dievo Žodžio supratimo, o gal pakanka turėti drąsos?

Mąstančiam, atsakingam žmogui natūralu kelti klausimus ir ieškoti į juos atsakymų. Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu, kviečia studijuoti visus, norinčius susiformuoti savarankišką, rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą.

Šių metų rudens semestre Mažoji akademija siūlo 8 paskaitų ir seminarų kursus, vyksiančius spalio – gruodžio mėnesiais, bei kviečia prisijungti prie iki gegužės mėnesio vyksiančių ignaciškų pratybų grupės. Paskaitų kursai vyks nuotoliniu būdu (prisijungiant per internetines nuotolinio mokymo ar bendravimo programas, dėl to dar labiau tikimės, kad gausų klausytojų būrį papildys ne vien sostinės, bet ir kitų Lietuvos miestų gyventojai). Mažesnių grupių seminarinio pobūdžio susitikimai vyks Lietuvių katalikų mokslo akademijos Auloje (laikantis atstumų ir dėvint kaukes). Jei bus paskelbtas karantinas, visi kursai vyks nuotoliniu būdu.

Registracija į kursą privaloma. Registracija priimama tik užpildžius anketą ir sumokėjus registracijos mokestį. Registracijos į vieną kursą mokestis – 15 eurų (galima pervesti į Mažosios akademijos atsiskaitomąją sąskaitą (SEB, LT08 7044 0600 0795 4439, banko kodas: 70440, paskirties laukelyje nurodyti kurso pavadinimą ir besiregistruojančio žmogaus vardą ir pavardę) arba susimokėti Lietuvių katalikų mokslo akademijoje). Registracijos patvirtinimą gausite per tris darbo dienas nuo anketos užpildymo ir registracijos mokesčio sumokėjimo. Užsiregistravusieji ir registracijos patvirtinimą gavusieji klausytojai į savo el. paštą prieš paskaitą gaus prisijungimo nuorodą. Detalesnė informacija bus suteikta užsiregistravusiems klausytojams.

Daugiau informacijos ir registracijos anketos www.lkma.lt puslapio Mažosios akademijos skyrelyje.

2020 m. Rudens semestro paskaitų tvarkaraštis


Ignaciškas dvasingumas
Dėstytojas kun. Mindaugas Malinauskas SJ
Antradieniais (spalio 6 d. – gruodžio 8 d.),  18.30 val., nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą.

Kurso metu žingsnis po žingsnio susipažinsime su ignaciškojo dvasingumo teorija: pažinsime šv. Ignaco asmenį per jo esmines gyvenimo patirtis ir pasirinkimus, formavusius jo dvasingumą ir davusius jo įkurtam Jėzuitų  ordinui, Jėzaus Draugijai, ir paskiriems asmenims bei grupėms dvasingumą ir veikimo būdą; pažinsime šv. Ignaco Dvasinių pratybųesminius elementus, kuriais remiasi ignaciškas dvasingumas maldoje, meditacijoje, kontempliacijoje, dvasių skyrime, gyvenimo pasirinkimuose. Kurso metu bus galimybė gauti atsakymus į aktualius klausimus, kaip pritaikyti ignaciškąjį dvasingumą kasdienybėje.

Mindaugas Malinauskas – kunigas jėzuitas, šiuo metu studijuojantis Romoje, Popiežiškajame Grigaliaus universitete (Pontificia Università Gregoriana), dvasingumo teologijos doktorantūroje.


Klausimai Biblijai
Dėstytoja dr. Ingrida Gudauskienė
Kas antrą trečiadienį (spalio 14, 28 d., lapkričio 11, 25 d., gruodžio 9, 16 d.), 18.30 val., nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą.

Einant Biblijos pažinimo keliu nesistebėti ir neklausti „Kas tai?“, „Kodėl tai?“, „Ką tai reiškia?“ yra neįmanoma. Nors platus ir be galo įdomus Biblijos pasaulis – istorinis, literatūrinis, teologinis – visuomet išliks iki galo nepažintas, tačiau klausimai šiam pasauliui ir atsakymų į juos ieškojimo pastangos gali dar labiau atverti jo plotį ir gylį. Mintis apie tokį neįprastą – klausimų Biblijai – kursą gimė kaip tik iš ilgametės susitikimų su klausiančiomis ir atsakymų apie Bibliją ieškančiomis auditorijomis patirties. Į kai kuriuos klausimus galima atsakyti greitai, kiti reikalauja sisteminio aiškinimo, treti pasiduoda tik hipotetiniams svarstymams… Tad šio kurso užmojis – kalbėtis su klausytojais jų kadais pateiktų nelengvų ir kartkartėmis pasikartojančių klausimų apie Bibliją ritmu. Pavyzdžiui, kodėl toks žiaurus Senojo Testamento Dievas? Kas ir kada parašė Bibliją? Kodėl Biblijoje tiek daug „pasakų“? Ar Biblija suderinama su evoliucija? „Tikėjimas siekia suprasti“, vadinasi, ir abejoti, klausti, pažinti daugiau.

Dr. Ingrida Gudauskienė – Šventosios Teologijos (biblistikos specializacija) daktarė; 1990–1995 m. studijavo Katalikų Teologijos fakultete Vytauto Didžiojo universitete, Biblijos studijų srityje specializavosi ir mokslo laipsnius įgijo Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje (1996–2007). Nuo 2004-ųjų biblistiką dėsto Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir kitose Lietuvos mokslo institucijose. Mokslinių biblinių straipsnių autorė ir bendraautorė. Organizavo ir dalyvavo daugelyje mokslinių konferencijų, reguliariai veda kvalifikacinius seminarus religijos pedagogams, dirba ekspertinį ir švietėjišką darbą, veda rekolekcijas, savanoriauja siekdama prisidėti prie Biblijos pažinimo ir jos kultūros puoselėjimo Lietuvoje.


Liturginio mąstymo ir elgesio apmatai
Dėstytojas doc. dr. Benas Ulevičius
Ketvirtadieniais (spalio 1 d. – gruodžio 10 d., gruodžio 3 d. paskaitos nebus),  19.00 val., nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą.

Nedažnai pagalvojame, kad liturginių bažnyčių krikščionys, susirinkę drauge melstis, elgiasi keistai: kalba keistu balsu, daro keistus gestus, gieda keistas melodijas, puošia savo maldos pastatus keistu būdu. Liturgijoje elgiamės kitaip nei kasdieniniame gyvenime. Kodėl? Kokia tokio elgesio kilmė? Ar ir kuo krikščionių liturginis veikimas skiriasi nuo maginių veiksmų? Kaip liturgijoje veikia mūsų mintys ir vaizduotė? Kaip liturgijoje kalbame, giedame ir tylime, stojamės ir klaupiamės, vaizduojame ir patys tampame vaizdu? Kaip liturgijoje išgyvename erdvę ir laiką? Paskaitų ciklas padės atsakyti į šiuos klausimus, naujai pažvelgti į liturginį dalyvavimą, giliau suprasti liturgijos kilmę ir svarbą.

Benas Ulevičius  – teologijos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas, Religijos studijų katedros docentas.


Knygų klubas. Laisvos Lietuvos literatūra
Dėstytoja dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė
Trečią mėnesio ketvirtdienį, 18.30 val., LKMA Aula (jei bus paskelbtas karantinas, nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą)

Žinoma, kad panašią sezono temą būtų galima parinkti ir dvidešimt septintaisiais, ir trisdešimt ketvirtaisiais Nepriklausomybės metais, bet juk kvaila būtų apsimesti, kad apvalios sukaktys mums nieko nereiškia. Tad šį sezoną Mažosios akademijos knygų klube pamėginsime apžvelgti trisdešimt laisvos Lietuvos literatūros metų. Pradėsime nuo trijulės, aiškiai išsiskyrusios įtaka ir populiarumu lūžio metais: Ričardo Gavelio, Jurgos Ivanauskaitės ir Jurgio Kunčino. Šie trys autoriai ir jų kūriniai – jų temos, jų stilistika, jų personažai ir tipažai – uždavė toną mažiausiai porai dešimtmečių, ir turbūt nebūtų per drąsu sakyti, kad tas tonas buvo maištingas. Toliau – pavyzdžiai, kaip tos pradinės tendencijos išsišakoja: politiškai, tautiškai ir socialiai angažuotas istorijos atminties maištininkas Marius Ivaškevičius; į gryną asmeniškumą, o kartu ir į maištą prieš žanrus ir jų lūkesčius nukrypusi Giedra Radvilavičiūtė; Undinė Radzevičiūtė, taip sukilusi prieš visą lietuvių kalbą, kultūrą ir literatūrą, kad sukūrusi naują – visiško atsiribojimo nuo „lietuviškumo“ – madą. Ratą uždaro Rimanto Kmitos „Pietinia kronikas“, romanas, bene pirmasis užvedęs dešimtojo dešimtmečio – Gavelio, Ivanauskaitės ir Kunčino laikų – refleksijos ir nostalgijos tendenciją, kurią dabar aiškiai matome įvairiuose kultūros ir meno reiškiniuose.

Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė – humanitarinių mokslų daktarė, vertėja, publicistė.


Šv. Rašto aiškinimo metodai ir prieitys
Dėstytojas kun. Mozė Mitkevičius
Penktadieniais (spalio 9 d – gruodžio 11 d.), 18.30 val., nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą.

„Biblijos studijos yra teologijos siela“, – šiais pop. Leono XIII žodžiais pop. Benediktas XVI, tuo metu dar kardinolas, pradeda Bažnyčios dokumento „Biblijos aiškinimas Bažnyčioje“ pratarmę. Biblijos studijos niekada nesibaigia, kiekvienas amžius pasiūlo savo skaitymo ir supratimo būdus, kurie teikia galimybių giliau suprasti Šventraščio prasmes, tačiau ir kelia sunkumų, pavojų susiaurinti žvilgsnį į Šv. Raštą iki tokio laukio, kokį aprėpia pasirinktasis metodas. Susipažindami su Biblijos skaitymo būdais ir taikydami juos konkrečių Šv. Rašto ištraukų skaitymui, stengsimės atsirinkti ir įsisavinti visa, kas mums padeda geriau suprasti tiesą ir Gerąją Naujieną.

Mozė Mitkevičius – diecezinis kunigas, šiuo metu studijuojantis Romos Popiežiškojo Grigaliaus universiteto (Pontificia Università Gregoriana) doktorantūroje.


Bažnyčia šv. Pauliaus laiškuose
Dėstyt. ses. Benedikta Rollin RA
Šeštadienis, spalio 24 d. 10–13 ir 14.30–17.30 val., nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą.

Kurso metu nagrinėsime tekstus, kur Paulius kaip teologas atskleidžia Bažnyčios kaip Kristaus kūno, Dievo šventovės ir Kristaus nuotakos slėpinį, ir kur kaip ganytojas jis kalba apie Bažnyčios bendruomenių sunkumus.

Benedikta Rollin – Marijos Dangun Ėmimo seserų kongregacijos (asumpcionisčių) vienuolė


Bažnyčios ir valstybės teisiniai aspektai
Dėstytoja dr. Ramutė Ruškytė
Šeštadienį, lapkričio 7 d., 10–13 ir 15–18 val., nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą.

Kurso metu apžvelgsime tikėjimo laisvės ir jos reikšmės demokratijai klausimus, religijos laisvės ypatumus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje palyginti su JAV, Lenkijos, Vokietijos konstitucijomis. Nagrinėsime, kokios yra religinių bendrijų rūšys ir kokios jų teisės pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją. Kas yra religiniai simboliai ir kaip jie ginami pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką. Analizuosime, ką reikšia bažnytinė santuoka pagal Lietuvos teisę.

Ramutė Ruškytė – teisininkė, buvusi Konstitucinio Teismo teisėja (2005–2014 m.)

Registracija į kursą privaloma. Registracija priimama tik užpildžius anketą ir sumokėjus registracijos mokestį. Registracijos mokestis – 15 eurų (galima pervesti į Mažosios akademijos atsiskaitomąją sąskaitą (SEB, LT08 7044 0600 0795 4439, banko kodas: 70440, paskirties laukelyje nurodyti kurso pavadinimą ir besiregistruojančio žmogaus vardą ir pavardę arba susimokėti Lietuvių katalikų mokslo akademijoje).


Šv. Rašto tekstų skaitymo balsu ypatumai. Patarimai skaitovams
Dėstytoja Dalia Michelevičiūtė
Šeštadieniais: lapkričio 28 d., gruodžio 12 ir 19 d., 15 val., LKMA Aula (jei bus paskelbtas karantinas, nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą)

Krikščionių bendruomenėje visais laikais buvo labai svarbu perteikti Dievo žodį. Šv. Mišių liturgijoje esminis vaidmuo tenka žodžiui ir žmogaus balsui. Kunigo tariama malda, taip pat ir skaitinių tekstai yra sąlyga Jėzaus Kristaus aukai sudabartinti. Deramai perskaityti skaitiniai aktualizuoja Dievo žodį, paruošia mūsų, susirinkusiųjų bendruomenės, širdis ir protus Aukos liturgijai. Kurso metu aptarsime viešo kalbėjimo, meninio skaitymo, aktorinio meistriškumo ir Šv. Rašto tekstų perteikimo balsu skirtumus, raiškios kalbos svarbą ir asmeniškumo pavojus. Praktinėje dalyje – kalbos įgūdžių lavinimas ir patarimai skaitovams.

Dalia Michelevičiūtė – teatro ir kino aktorė, TV laidų vedėja, Lietuvos ir teatro akademijos dėstytoja.


Ignaciškos pratybos „Eik į savo kambarėlį“
Veda ses. Rima Malickaitė CC
Ketvirtadieniais, spalio 15 d. – gegužė, 18.30 val.,  LKMA  Aula (jei bus paskelbtas karantinas, nuotoliniu būdu prisijungiant per Skype programą)

Tai ignaciškos pratybos, išdėliotos į 33 maldos savaites, skirtos užmegzti, sutvirtinti, ugdyti mūsų ryšį su Dievu. Kasdien atliekame maldos užduotis ir kartą per savaitę susitinkame pasidalinti maldos patirtimi.

Ses. Rima Malickaitė CC – Nukryžiuotojo Kristaus kongergacijos sesuo, hum. m. dr.