Malda už taiką – rugsėjo 20 d.

Popiežiaus Pranciškaus prašymu rugsėjo 20 d., Pasaulinę maldos už taiką dieną, visi kviečiami jungtis su juo, meldžiantis už taiką: parapijose, bendruomenėse ar pavieniui.

Popiežius Pranciškus rugsėjo 20 dieną lankysis Asyžiuje, kur dalyvaus Pasaulinės maldos už taiką dienos renginiuose. Vizito metu popiežius susitiks su kai kuriais pasaulio religijų vadovais ir atstovais. Ypatingas programos akcentas – karo baisumus patyrusių asmenų liudijimai ir karo aukų atminimas. Pasaulinės religijų maldos už taiką dienos Asyžiuje tema: „Taikos troškimas. Religijų ir kultūrų dialogas“.