Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. birželis

2022 metų birželio 8 dieną Vilniaus arkivyskupijoje kunigams įteikti paskyrimai:

 • Neopresbiteris kunigas Aleksandr Romanovski skiriamas Vilniaus Šv. Juozapo parapijos vikaru.
 • Neopresbiteris kunigas Edgar Jan Šostak skiriamas Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaru.
 • Neopresbiteris kunigas Robert Voičan skiriamas Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaru.
 • Kunigas Valentinas Šiuša atleidžiamas iš Paberžės Švč. Jėzaus Širdies ir Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos rezidentu, paliekant toliau eiti kitas pareigas.
 • Kunigas Jaroslav Spiridovič atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Paberžės Švč. Jėzaus Širdies ir Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio parapijų klebonu.
 • Kunigas Renatas Švenčionis atleidžiamas iš Santariškių Dievo Gailestingumo koplyčios kapeliono pareigų ir skiriamas Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaru ir įpareigojamas vieną dieną per savaitę pagelbėti Santaros klinikų sielovadoje.
 • Kunigas Gintaras Petronis atleidžiamas iš Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebono pareigų ir skiriamas Nacionalinio vėžio instituto Gailestingumo Motinos koplyčios kapelionu, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės kapelionu ir Senjorų socialinės globos namų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės koplyčios kapelionu.
 • Kunigas Pavel Paliul atleidžiamas iš Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono, Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčios rektoriaus ir Mostiškių Švč. Dievo Motinos, Šeimų Globėjos, koplyčios kapeliono pareigų ir skiriamas Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonu.
 • Kunigas Bernardas Augaitis atleidžiamas iš Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir šv. Onos parapijos, Paringio Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebono ir Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu, Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčios rektoriumi ir Mostiškių Švč. Dievo Motinos, Šeimų Globėjos, koplyčios kapelionu.
 • Kunigas Rimas Kalmatavičius atleidžiamas iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir šv. Onos parapijos klebonu, Paringio Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu ir Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios rektoriumi.
 • Kunigas Juzef Makut atleidžiamas iš Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos vikaru.
 • Kunigas Medardas Čeponis atleidžiamas iš Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos klebono ir Varėnos dekano pareigų ir, atsižvelgiant į jo prašymą, išleidžiamas gydytis.
 • Kunigas Algirdas Šimkus atleidžiamas iš Nacionalinio vėžio instituto Gailestingumo Motinos koplyčios kapeliono, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės kapeliono ir Senjorų socialinės globos namų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės koplyčios kapeliono pareigų ir skiriamas Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos klebonu, paliekant toliau eiti kitas pareigas.
 • Kunigas Ernestas Maslianikas skiriamas Varėnos dekanato dekanu, paliekant toliau eiti kitas pareigas.
 • Kunigas Gabrielius Satkauskas atleidžiamas iš Vilniaus šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Santariškių Dievo Gailestingumo koplyčios kapelionu, paliekant toliau eiti kitas pareigas.
 • Kunigas Henryk Naumovič atleidžiamas iš Dūkštų Šv. Onos parapijos klebono pareigų ir skiriamas Šumsko Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonu ir Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčios rektoriumi.
 • Kunigas Jan Černiavski atleidžiamas iš Šumsko Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebono ir Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos klebonu.
 • Kunigas Valdemar Ulčukevič atleidžiamas iš Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos klebono pareigų ir skiriamas Dūkštų Šv. Onos parapijos klebonu.
 • Kunigas Andžejus Ryšardas Jasinskas atleidžiamas iš Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru, įpareigojant pagelbėti Karvio Šv. Juozapo parapijos pastoracijoje.
 • Kunigas Valdemar Lisovski atleidžiamas iš Dievo Gailestingumo šventovės rezidento pareigų ir išleidžiamas į Bruklino vyskupiją (Jungtinės Amerikos Valstijos) darbuotis lietuvių sielovadoje.
 • Kunigas Valdemar Širvinski grįžta užbaigęs tarnystę Lietuvos kunigų seminarijų propedeutiniame kurse Telšiuose ir skiriamas Dievo Gailestingumo šventovės vicerektoriumi.
 • Kunigas Andrius Bakstys užbaigia Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaro tarnystę ir grįžta į savąją Telšių vyskupiją.
 • Kunigas Stanislav Valiukevič atleidžiamas iš Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaru.
 • Kunigas Arnoldas Smalstys atleidžiamas iš Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapijos vikaru.
 • Kunigas Dovydas Grigaliūnas atleidžiamas iš Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaro pareigų ir nuo įpareigojimo pagelbėti Santaros klinikų pastoracijoje ir skiriamas Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaru, paliekant toliau eiti kitas pareigas.
 • Kunigas Aleksandr Gaičauskas atleidžiamas iš Šalčininkų Šv. apašt. Petro parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaru.
 • Kunigas Valentin Dulko atleidžiamas iš Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaro pareigų ir ir skiriamas Šalčininkų Šv. apašt. Petro parapijos vikaru.
 • Kunigas Eugenijus Puzynia SJ, atsižvelgiant į Centrinės Europos jėzuitų provincijos provincijolo atšaukimą, atleidžiamas iš Vilniaus universiteto kapeliono ir Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčios vicerektoriaus pareigų.
 • Kunigas Gintaras Vitkus SJ, atsižvelgiant į Centrinės Europos jėzuitų provincijos provincijolo teikimą, skiriamas Vilniaus universiteto kapelionu ir Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčios vicerektoriumi.