Kristina Trinkūnaitė paskirta jaunimo centro vadove

2017 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadove paskirta Kristina Trinkūnaitė.

Apie prasidedančią kelionę su Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centru Kristina sako: „Labai džiaugiuosi pradėdama šį naują kelią. Nenoriu šio kelio vadinti darbu, nes žiūri į tai kaip į padovanotą galimybę tarnauti. Pirmiausia, man tai yra misija. Norėčiau, kad šia mintimi apsikrėstų visi centro darbuotojai. Galvodama apie ateitį, pirmiausiai, mąstau būtent apie juos arba, tiksliau tariant, apie mus. Norėčiau, kad būtume komanda nuolat atsigręžusi į Viešpatį ir iš santykio su Juo semtume troškimą skelbti Gerąją Naujieną kitiems.

Didelį dėmesį noriu skirti evangelizacijai. Turime tikslą pasiekti visą Vilniaus arkivyskupijoje gyvenantį jaunimą, padėti bendruomenėms pažinti viena kitą ir bendradarbiauti. Tikrai nenoriu koncentruotis į aplankytų bendruomenių skaičių, tačiau svarbu, kad veiktume visos arkivyskupijos mastu, matytume ir bendrautume.“

Kristina Trinkūnaitė pasakoja, kad pirmąją bendruomenės patirtį įgijo gimtajame mieste Utenoje, Dievo Apvaizdos parapijoje. Čia veikė San Damijono maldos grupelė, choras, evangelizacija su parapijiečiais mokyklose, buvo skatinamos įvairios jaunimo iniciatyvos.

Atvykusi studijuoti į Vilnių Kristina įsijungė į Joanitų jaunimo bendruomenę ir iki šiol yra šios bendruomenės narė. Nuo 2014 metų savanoriavo kaip ilgalaikė savanorė, atsakinga už renginio režisūrą Lietuvos jaunimo dienų organizacinėje komandoje. Kristina studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje teatro režisūrą IV kurse.