Kazitiškio bažnyčioje užgesintas gaisras

Balandžio 9 d., šeštadienį, Ignalinos r. degė Kazitiškio Šv. vysk. Stanislovo bažnyčia. Nuo gaisro labiausiai nukentėjo mūrinės bažnyčios presbiterija – sudegė Dievo stalas, išdegė grindys, bažnyčios vidus smarkiai aprūko. Tai buvo antrasis bažnyčios gaisras per savaitę Ignalinos dekanate. Antradienį sudegė Ceikinių Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia.

Kazitiškio parapiją aptarnaujantis Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos parapijos administratorius kun. Sigitas Grigas sakė, kad gaisro padaryti nuostoliai nėra tokie dideli, vis dėlto laukia rimti darbai, kol ugnies pėdsakai bus panaikinti. Kun. S. Grigas dėkoja atsiradusiems rėmėjams, pasiūliusiems pagalbą bažnyčiai tvarkyti. Kaimyninės Dūkšto parapijos tikintieji vienijasi su Kazitiškio parapijiečiais ir balandžio 24 d. rengia susibūrimą, kuriame bus renkamos aukos Kazitiškio bažnyčios remontui.

Vilniaus arkivyskupija dėkoja abiejuose gaisruose pasiaukojamai dirbusiems ugniagesiams ir visiems, prisidėjusiems šalinant nelaimės padarinius.