Ignalinoje – kun. Jono Kardelio jubiliejus

Balandžio 11 d. Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje vyko dviguba šventė – minėtas kun. Jono Kardelio 50-ies metų kunigystės jubiliejus ir konsekruotas naujas bažnyčios Dievo stalas bei pašventintas tabernakulis.

Sveikindamas kunigą jubiliatą Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas perdavė jam popiežiaus Pranciškaus ypatingąjį palaiminimą. Paminėti kun. Jono Kardelio jubiliejų susirinko kunigai iš Ignalinos dekanato parapijų ir kitų miestų. Dievo palaimos ir ilgų metų linkėjo ilga eilė sveikintojų, sutikusių kun. Joną jo kunigystės kelyje.

Šventės aprašymą ir nuotraukų galeriją rasite Ignalinos parapijos puslapyje.