Prasideda Nacionalinis gailestingumo kongresas

Jau šiandien, penktadienį, piligrimai pavieniui ar grupėmis atkeliauja į Vilnių, į Nacionalinį gailestingumo kongresą.

Jau dabar Katedros aikštėje esate kviečiami pasiimti savo dalyvio krepšelius Registracijos palapinėse. Lininiuose krepšeliuose rasite Piligrimo knygelę, žemėlapį, dalyvio apyrankę, kitą informacinę medžiagą ir vandens. Jeigu rinkotės krepšelį su šeštadienio maitinimu – rasite maisto kuponų juostelę. Neužsiregistravusieji taip pat turės galimybę gauti dalyvio krepšelį be maitinimo už auką. Registracijos palapinės veiks ir šeštadienį nuo ankstyvo ryto.

Katedros aikštėje atsidarė ir Informacijos palapinė bei Katalikiškų leidinių zona. Šalia renginio metu budės medicinos pagalbos automobilis.

17.00 val. Vilniaus Arkikatedroje kongreso dalyviai ir svečiai kartu su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu, kitais vyskupais ir kunigais meldėsi Dievo tautos liturgines valandas, kitaip vadinamą brevijorių. Giedojo Gailestingumo šventovės ansamblis.

17:30 val. vyko kongreso atidarymo šv. Mišios. Šv. Mišių aukai vadovavęs arkivyskupas Gintaras Grušas Popiežiaus Pranciškaus pavyzdžiu ragino tikinčiuosius leistis būti nustebinamiems Dievo ir nešti gailestingumą visiems. Šv. Mišias aukojo 6 vyskupai ir apie 60 kunigų. Giedojo Arkikatedros jaunimo choras, grojo Lietuvos Respublikos kariuomenės orkestras. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Nuo 19 val. Vilniaus senamiestyje vyko įvairūs renginiai, pavadinti „Gailestingumas mieste“: spektaklis, šlovinimo vakarai, sakraliniai šokiai ir kt.

Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčioje vykusiame šlovinimo vakare „Šlovinsiu Tavo Gailestingumą, Viešpatie“ kunigas Antanas Blužas ragino nebijoti atiduoti save Dievui. Kretingos pranciškoniškas jaunimas meldėsi už susirinkusiuosius.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vidiniame kiemelyje vyko psalmių ir šlovinimo vakaras. Dalyvavo Gediminas Ivaškevičius, Artūras Chalikovas, grupė „Kalvos“ ir kiti šlovintojai. Atlikėjai ne tik giedojo, bet ir dalinosi savo gyvenimo su Dievu patirtimis.

Vilniaus įgulos karininkų ramovėje buvo rodomas spektaklis „Lučė (Šviesa)“ pagal pal. Kjaros Lučės Badano gyvenimą. Pal. K.L. Badano nepalūžo susirgusi nepagydoma liga ir savo optimizmu užkrėtė aplinkinius. Vaidino joanitų ir Tiberiados bendruomenių jaunimas, režisavo Miglė Remeikaitė. Spektaklio metu grojo gyva muzika.

Šv. Jonų bažnyčioje vyko giesmių, judesio, poezijos ir liudijimų vakaras „Gyvenimo eskizai“. Renginio metu skaitytos šv. Rašto ištraukos, giedotos giesmės, atlikėjai liudijo apie Dievo darbus jų gyvenimuose. Renginyje dalyvavo ir mimas bei šokėja.

Rotušės aikštėje vyko sakralinių šokių vakaras, kurio metu kongreso dalyviai turėjo galimybių išmokti judėti šlovinant Dievą. Vadovavo Aistė Maksvytytė iš šokių studijos „Džiaugsmas“.

Vykdyta evangelizacija „Šviesa naktyje“. Savanoriai, pasklidę po Vilniaus senamiestį, kvietė žmones ateiti į arkikatedrą susitikti su Dievu.

Adoracija

Visą kongreso laiką seserys ir broliai vienuoliai melsis už įvairių visuomenės grupių žmones, patiriančius išbandymų, taip pat už šį kongresą ir jo dalyvius. Penktadienį visą naktį nuo 22 val. Dievo Gailestingumo šventovėje (Dominikonų g.) vyksta Švč. Sakramento adoracija, kurią transliuos Marijos Radijas. Kiekvienas praeivis kviečiamas užsukti ir pabūti Dievo artumoje.

Nuotraukos autorė – Marija Stanulytė