Informacija apie Lietuvos vyskupų konferencijos posėdį, 2020 m. lapkritis

2020 m. lapkričio 24–26 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas. Atsižvelgiant į karantino situaciją šalyje, posėdis vyko nuotoliniu būdu.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivysk. P. Rajič pasveikino Lietuvos vyskupus ir padėkojo jiems už artumą kunigams ir jų padrąsinimą šiomis pandemijos sąlygomis ieškoti būdų, kaip vykdyti pastoracinį darbą ir imtis įvairių pastoracinių iniciatyvų.

Daug dėmesio šiame posėdyje skirta katalikiškojo švietimo bei seminarijų pertvarkos klausimams. Vyskupai svarstė ir patvirtino vysk. A. Jurevičiaus vadovaujamos darbo grupės parengtus Kunigų ugdymo Lietuvoje nuostatų (Ratio institutionis) bei Studijų Lietuvos kunigų seminarijose programos (Ratio studiorum) projektus. Tai pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys kandidatų į kunigystę priėmimą, dvasinį ir intelektualinį ugdymą bei formaciją Lietuvoje. Minėtu sprendimu vyskupai, vadovaudamiesi 2016 m. gruodžio 8 d. paskelbtu visai Bažnyčiai privalomu Dvasininkijos kongregacijos dokumentu Kunigystės pašaukimo dovana (Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis), atnaujino 2006 m. patvirtintus Kunigų ugdymo Lietuvoje nuostatus. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. A. Šuškevič pristatė kunigų seminarijų pertvarkos eigą. Patvirtintas ir Tikybos mokymo bendrosios programos 1–10 klasėms projektas. Ganytojai taip pat pritarė Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Religijos studijų instituto statuso atnaujinimui.

Įvairių klausimų ganytojų svarstymui pateikė LVK Liturgijos komisija. Svarstyta, kaip geriausiai grafiškai apipavidalinti naująją Skaitinių knygą (ABC), Mišiolą, kokios turi būti doksologinių formulių pabaigos, atsakymas į ramybės palinkėjimą ir kiti klausimai.

COMECE Išorinių ryšių komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila papasakojo apie šios Europos Sąjungos vyskupų konferencijas vienijančios organizacijos keturiasdešimtmetį, išsamiai nušvietė šios tarptautinės Katalikų Bažnyčios organizacijos veiklą.

Vyriausybei pratęsus karantiną šalyje iki gruodžio 17 d. nutarta tokiam pačiam laikotarpiui pratęsti ir tikinčiųjų skaičiaus ribojimą šv. Mišiose bei kitus apribojimus, galiojančius nuo lapkričio 4 d. Į posėdį susirinkę vyskupai, atsižvelgdami į pandemijos situaciją, svarstė padidėjusius finansinius sunkumus visuose Bažnyčios veikimo lygmenyse.

Naujai septynerių metų kadencijai Kolpingo draugijos dvasios vadu vyskupai patvirtino kun. J. Vitkovskį.

Atsižvelgus į vaisingą visų pusių bendradarbiavimą eismo saugumo srityje pritarta, kad projektas Saugokime vieni kitus kelyje bus pratęstas dar penkeriems metams. Šį projektą nuo 2010 metų Lietuvos vyskupų konferencija vykdo drauge su Susisiekimo ministerija, Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos bei Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2021 m. sausio 19 d.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija