Informacija apie kun. Aloyzo Volskio nušalinimą nuo aktyvios kunigiškos tarnystės

Šiomis dienomis Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą pasiekė žinia, kad JAV pateiktas kaltinimas prieš Detroito arkivyskupiją, arkivyskupą, vieną parapiją ir mokyklą, kuriame teigiama, kad daugiau nei prieš dešimtį metų Mičigano valstijos Lapyro mieste Vysk. Kelley katalikiškoje mokykloje kunigas Aloyzas Volskis lytiškai išnaudojo nepilnametį.

2022-09-22 paskelbta, kad kunigui Aloyzui Volskiui mesti įtarimai nepasitvirtino

Telšių vyskupijos kunigas Aloyzas Volskis pastaruosius keletą metų talkino Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje, pastaruoju metu tarnavo Dievo Gailestingumo šventovėje. Spaudos konferencijoje arkivyskupas Gintaras Grušas pranešė, kad, kol vyks tyrimas, kunigas Aloyzas Volskis nušalinamas nuo aktyvios kunigiškos tarnystės kol baigsis visi teisminiai procesai. Iki šiol Vilniaus arkivyskupijoje nebuvo gauta skundų apie šį kunigą dėl išnaudojimo ar netinkamo elgesio su nepilnamečiais.

Arkivyskupas dar kartą priminė ir akcentavo, kad net ir vienas nepilnamečio ar pažeidžiamo asmens išnaudojimo atvejis yra per daug. Turinčius pagrįstos informacijos ar patyrusius išnaudojimą iš kunigų ar kitų Bažnyčios darbuotojų prašome kreiptis į vyskupijose vyskupų paskirtus nepilnamečių išnaudojimo atvejų tyrėjus. Vilniaus arkivyskupijoje kreiptis kviečiama el. paštu tyrimas@vilnensis.lt.

Vilniaus arkivyskupijos informacija