Į jubiliejines šventoves Lietuvoje – su Piligrimo pasu

Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais esame kviečiami leistis į piligrimines keliones ir žengti pro Gailestingumo duris. Pirmą kartą jubiliejų istorijoje Šventosios durys yra atvertos ne vien didžiosiose Romos bazilikose, bet ir vyskupijų katedrose bei kitose svarbiausiose šventovėse. Į penkiolika šias duris atvėrusių jubiliejinių šventovių Lietuvoje keliaukime su PILIGRIMO PASU.

Piligrimo pasas išleistas Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu ir skiriamas lankantiems jubiliejines Gailestingumo metų šventoves Lietuvoje. Toks dokumentas yra pasaulyje jau seniau žinoma piligriminių kelionių tradicija (pvz., be tokio dokumento Šv. Jokūbo kelyje nepriimama nakvynės).

Dar prieš leidžiantis į kelionę Piligrimo pasas įsigyjamas savo parapijoje arba išduodamas piligrimui pirmojoje jo aplankytoje šventovėje, kurioje yra atvertos Gailestingumo jubiliejaus durys. Kiekvienoje jų (pas budintį zakristijoje ar pačioje šventovėje) piligrimas į savo pasą (vieną pase esančių langelių) galės gauti (arba pats užsidėti) aplankytos šventovės antspaudą. Į tą patį langelį kviečiama įsirašyti ir piligrimystės datą.

Taip per metus galima pripildyti šį dokumentą 15 skirtingų atspaudų – atliktos piligriminės kelionės liudijimo ir atminimo ženklų, jog atvira širdimi šiais ypatingais Gailestingumo jubiliejaus metais atsiliepta į Bažnyčios kvietimą leistis į kelią dėl Viešpaties. Šis Piligrimo pasas piligrimui liks kaip brangi Ypatingųjų jubiliejinių metų dovana.

Išamiau žr. http://katalikai.lt/gailestingumojubiliejus/ivykiai/isleistas-piligrimo-pasas.