Arkivysk. G. Grušas pasirašant susitarimą BŪK SAUGUS KELYJE: „Siekiame perkeisti žmonių širdis ir išsaugoti gyvenimus“

Sausio 5 d. pasirašytas susitarimas „Būk saugus kelyje“. Jį pasirašė LR Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius Egidijus Skrodenis, Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate vykusiame renginyje arkivyskupas Gintaras Grušas akcentavo, kad šiandien matomas Valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimo pavyzdys, kuriuo siekiama didesnės žmonių gerovės. Kelias nėra svetimas Bažnyčiai įvaizdis. Ypač šiais Gailestingumo metais žmonės kviečiami į piligrimines keliones, kurios yra ir gyvenimo kelio įvaizdis. Svarbu kelionė Dangaus link, bet svarbus ir tarpusavio santykis kelionės metu. Pagarba vienas kitam turi reikštis kiekvieną dieną, taip pat ir per santykius keliuose. „Siekiame perkeisti žmonių širdis ir išsaugoti gyvenimus“, – akcentavo arkivyskupas džiaugdamasis, kad šis susitarimas atnaujinamas Gailestingumo metų pradžioje, ir linkėdamas gailestingumą ne tik priimti, bet ir juo dalintis.

Susitarimas „Būk saugus kelyje“ buvo vykdomas nuo 2009 metų, o pasibaigus jo terminams atnaujintas 2016-aisiais. Bendromis pastangomis pasiekta, kad per praėjusį dešimtmetį du kartus sumažėtų eismo įvykių, žuvo du kartus mažiau žmonių. Pasirašiusieji vieningai sutarė, kad tik gerai koordinuojamos pastangos ir bendras darbas leidžia pagerinti padėtį keliuose.