Grigališkojo choralo savaitė Marijampolėje

Jau penkioliktąjį kartą Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija rengia grigališkojo choralo vasaros kursus. Jie vyks rugpjūčio 1–8 dienomis Marijampolėje. Nuo 2011 metų palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mieste organizuojamą kasmetinę grigališkojo choralo entuziastų stovyklą šiemet lydės moto „In adiutorio Altissimi“ („Aukščiausiojo globoje“).

Šių metų kursų vyriausioji mokytoja ir choro vadovė – mokytoja iš Lenkijos, dr. Susi Ferfoglia. Jos vadovaujamas jungtinis Savaitės dalyvių choras „Cantores Montis Pacis“ ir vargonininkė Eglė Maciukevičiūtė koncertuos Marijampolės bazilikoje šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 19 val.

Visa informacija apie Savaitę skelbiama interneto svetainėje gregoriana.lt (čia galima užpildyti dalyvio anketą, išankstinė registracija būtina), o aktualijos publikuojamos adresu http://www.facebook.com/gregoriana.lt.

Apie stovyklą

Šiuose vasaros kursuose kviečiami dalyvauti visi grigališkojo choralo mėgėjai, patyrę ir pradedantieji: muzikos mokytojai, vargonininkai, bažnyčių choristai, kiti besidomintys šiuo unikaliu viduramžių muzikos paveldu ir liturginiu giedojimu. Jau susiformavo ir savitas choralistų branduolys – nemaža grupė nuolatinių dalyvių, susivienijusių į chorą „Cantores Montis Pacis“, trokštančių toliau irtis į choralo pažinimo platybes ir gelmes. Savaitės programa formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje). Svarbi vieta Savaitėje skiriama ir dvasiniam ugdymui, ar tiesiog dvasinei ir fizinei rekreacijai.

Savaitės metu dalyviai turės tradicinę vienos dienos išvyką – rugpjūčio 4 d. aplankysime Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose, kur drauge su broliais giedosime liturgines valandas, Mišias, išklausysime brolių benediktinų paskaitų aktualiomis dvasinio gyvenimo temomis.

Dar viena išvyka šiemet numatoma į Alvitą. Rugpjūčio 6 d.  19 val. choralo giedotojai yra pakviesti dalyvauti Kristaus Atsimainymo šventės Mišiose ir Švč. Sakramento adoracijoje Alvito Šv. Onos bažnyčioje.

Savaitės dalyviai gyvens, maitinsis, giedos, melsis, mokysis ir ilsėsis istoriniame  Marijampolės Marijonų vienuolyne (Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre). Baigusiems šiuos kursus bus išduoti diplomai.

Savaitės studijas, kaip ir kasmet, vainikuos vieši renginiai, į kuriuos kviečiami visi norintieji ir mėgstantys grigališkąjį choralą ir katalikiškąją liturgiją. Rugpjūčio 7 d., šeštadienį, 19 val. Marijampolės bazilikoje vyks jungtinio savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ (dir. Susi Ferfoglia) ir vargonininkės Eglės Maciukevičiūtės koncertas. O rugpjūčio 8 d., sekmadienį, 12 val. Marijampolės bazilikoje vyks Mišios, kuriose giedos Savaitės dalyviai, vargonuos E. Maciukevičiūtė.

Apie studijas

Kursuose dėstys keli mokytojai. Pagrindinė Savaitės studijų vedėja – hab. dr. Susi Ferfoglia. Kilusi iš Goricijos (Italija). Kaip sesuo vienuolė persikėlė į Lenkiją, kur 2005 m. Krokuvos muzikos akademijoje baigė vargonų specialybę, o Aukštesniojoje filosofijos ir pedagogikos mokykloje „Ignatianum“ – pedagogiką. 2006 m. apgynė kultūros filosofijos srities daktaro disertaciją Jogailaičių universitete. Jos habilitacijos tema – „Mišios alternatim italų ir prancūzų XVII a. liturginėje muzikoje“, darbą apgynė Krokuvos muzikos akademijos Instrumentiniame fakultete. 2019 m. Lugano „Conservatorio di Musica della Svizzera Italiana“ (Šveicarija) įgijo grigališkojo choralo semiologijos ir paleografijos specializaciją. Šiuo metu S. Ferfoglia yra Popiežiškojo Jono Pauliaus II universiteto Krokuvoje bažnytinės muzikos katedros vedėja. 2007 m. įkūrė moterų vokalinę grupę „Flores Rosarum“, kuri atlieka šv. Hildegardos iš Bingeno kūrybą bei lenkų senąją monodinę muziką. Už savo pedagoginę, mokslinę ir muzikinę veiklą Lenkijos Respublikos Prezidento apdovanota Auksiniu nuopelnų kryžiumi. Sesuo Susi Ferfoglia Marijampolėje ves teorines paskaitas ir praktinius choralo giedojimo užsiėmimus bei repeticijas, parengs jungtinį dalyvių chorą rugpjūčio 7 d. vyksiančiam baigiamajam Savaitės koncertui Marijampolės bazilikoje.

Kursuose taip pat dėstys nuolatinis Savaitės mokytojas ir choralistų draugas iš Lenkijos kun. dr. Mariuszas Białkowskis – Poznanės A. Mickevičiaus universiteto ir Metropolinės kunigų seminarijos dėstytojas, Poznanės arkivyskupijos liturginės muzikos komisijos pirmininkas, AISCGre Lenkijos skyriaus pirmininkas, Grigališkojo choralo savaičių „Pažaislis 2006“ ir „Pažaislis 2009“ vyriausiasis mokytojas, 2011–2019 m. Savaičių dėstytojas. Nepaprastai charizmatiška asmenybė – pasišventęs liturgistas, šv. Mišių ir kitų apeigų žinovas ir giesmininkas –  puikiai ir patraukliai perteikia dėstomo dalyko turinį.

Paskaitas sielovados temomis skaitys ir liturgijai vadovaus kun. Kęstutis Palikša – Vilniaus arkivyskupijos kancleris, Vilniaus arkikatedros bazilikos rezidentas. 2009 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją. 2014 m. Romos Popiežiškajame šv. Anzelmo universitete apgynė liturgijos licenciato laipsnį. Lietuvos vyskupų konferencijos Liturginės komisijos sekretorius. Puikus liturgijos žinovas, Grigališkojo choralo savaičių Marijampolėje 2014–2019 m.  dėstytojas ir dvasios tėvas.

Taip pat Savaitėje dėstys svečias iš Lenkijos dr. Michałas Sławeckis ir „Schola Gregoriana Vilnensis“ choro nariai – dr. Giedrius Tamaševičius, Daina Adamkevičiūtė ir Živilė Stonytė-Tamaševičienė.

Savaitės vargonininkė – Eglė Maciukevičiūtė (g. 1996 m.). 2015 m. baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą. Šiuo metu Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje tęsia vargonų magistro studijas pas prof. Virginiją Survilaitę. Eglė Maciukevičiūtė sėkmingai dalyvavo keliuose vargonininkų konkursuose: „Jaunojo vargonininko“ konkurse Kaune (laureatė, 2015), Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse Vilniuje (II premija ir laureatė, 2016). Eglė yra koncertavusi Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Evangelikų liuteronų bažnyčioje, Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Klaipėdos Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje ir kitur. Nuo 2017 m. yra Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios vargonininkė ir stačiatikių Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno Arkivyskupo choro choristė. Vargonų atlikimo įgūdžius gilino ir atlikimo meno mokėsi įvairių Europos ir Skandinavijos vargonų pedagogų kursuose, siekia ugdyti liturginę praktiką.

Grigališkasis choras „Cantores Montis Pacis“ – grigališkojo choralo savaičių dalyvių jungtinis choras. Pirmąkart choras pasirodė 2006 m. grigališkojo choralo savaitės „Pažaislis 2006“ metu. Iš čia kilęs ir choro pavadinimas – Taikos (Ramybės) kalno giesmininkai. Chorui vadovavo įvairūs vadovai, parengę tam tikras programas meistriškumo kursų ar kitų sambūrių bei tradicinių švenčių metu: kun. dr. Mariuszas Białkowskis (Lenkija), t. Danielius Saulnieris (Prancūzija), Dainius Juozėnas („Schola Gregoriana Vilnensis“), prof. Alexanderis Markusas Schweitzeris (Vokietija), prof. dr. Antonino Albarosa (Italija), kun. dr. Jánas Vel’backý (Slovakija), doc. dr. Inga Behrendt (Vokietija), Réka Miklos (Serbija), dr. Juanas Carlosas Asensio (Ispanija), prof. Stephanas Zippe (Vokietija), Jaanas-Eikas Tulve (Estija), dr. Michałas Sławeckis (Lenkija).

Apie liturgiją

Itin svarbią Savaitės programos dalį sudaro liturgija – Mišių ir liturginių valandų giedojimas. Iš liturginių valandų kasdien bus giedamos Rytmetinė, Vakarinė ir Naktinė, parengtos pagal pasaulietiškąjį brevijorių. Kasdienės Mišios Marijampolės bazilikoje bus aukojamos prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų – puikios akustikos koplyčioje, kur galima susitelkti maldai ir grigališkojo choralo giesmei. Mišios bus aukojamos ir liturginės valandos giedamos lotynų kalba.

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos informacija

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 618 49 103, savaite@gregoriana.lt