Gavėnios rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje

VILNIAUS MIESTE:

Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje rekolekcijos gavėnios kiekvieną šeštadienį. Programa: 16.50 malda, 17.00 konferencija, 17.30 iškilmingos šv. Mišios, 18.30 šv. Mišios.

Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies (Dievo Apvaizdos bažn.) parapijoje balandžio 8 d. 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 16.30 PL, 18.00 LT.

Vilniaus Šv. Jono Bosko (saleziečių) parapijos rekolekcijos kovo 31 d. 17.15 PL ir 19.00 LT; balandžio 1 d. 9.30 PL, 11.00 LT, 18.00 PL ir 19.00 LT; balandžio 2 d. 8.00 LT, 9.30 PL, 11.00 LT, 13.00 PL, 15.00 LT ir 19.00 LT (kunigai budės klausykloje 30 min. prieš pamaldas). Balandžio 7–8 d. Naujojoje Vilnioje vyks parapijos jaunimo rekolekcijos (būtina išankstinė registracija parapijoje).

Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijoje rekolekcijos kovo 25 d. 16.00 PL ir balandžio 1 d. 16.00 LT.

Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje sutaikinimo pamaldos balandžio 7 d. 18.00 LT.

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijoje rekolekcijos balandžio 3–7 d. 18.00 val. Balandžio 7 d. 18.00 val. – sutaikinimo pamaldos.

Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje rekolekcijos balandžio 10–12 d. Kiekvieną dieną 18.00 val. šv. Mišios. Po Mišių – paskaita, po to – adoracija ir išpažintys iki 21 val. Rekolekcijas ves br. Pranciškus Ksaveras ir br. Thomas Marie, tema „Duosiu jiems kitą širdį ir įliesiu jiems naują dvasią“ (Ez 11,19).

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje rekolekcijos balandžio 8 d. 9.00 LT.

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Žvėryno) bažnyčioje balandžio 10 d. 18.00 PL  ir balandžio 11 d. 18.00 LT.

Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje rekolekcijos balandžio 5 d. 18.30 LT ir balandžio 6 d. 17.30 PL.

Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje rekolekcijos balandžio 6 d. 18.00 LT ir PL; balandžio 7 d. 7.00 LT, 8.00 PL, 17.00 LT, 18.00 PL ir balandžio 8 d. 7.00 LT, 8.00 PL, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 LT, 18.00 PL.

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje rekolekcijos: kovo 31 d. 16.30 Kryžiaus kelias PL, 17.00 šv. Mišios PL; balandžio 1 d. 16.00 Atgailos pamaldos ir Švč. Sakramento adoracija PL, 17.00 šv. Mišios PL ; balandžio 2 d. 8.30 ir 13.00 šv. Mišios PL. Balandžio 7 d. 17.45 Kryžiaus kelias LT, 18.15 šv. Mišios LT; balandžio 8 d. 17.40 Švč. Sakramento adoracija LT, 18.00 šv. Mišios LT; balandžio 9 d. 17.00 Atgailos pamaldos LT, 18.00 šv. Mišios LT.

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje rekolekcijos balandžio 10–11 d. 18.00 PL ir 19.00 LT (išpažinčių klausoma nuo 17.00); sutaikinimo pamaldos balandžio 12 d. 17.00 PL ir 19.00 LT.

Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje rekolekcijos balandžio 5 d. 18.00 LT ir PL.

Grigiškių Šventosios Dvasios parapijoje kovo 31 d. 18.00 LT ir 19.00 PL.

Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės bažnyčioje kovo 30 d. – balandžio 2 d. 8.00 PL, 10.00 PL, 12.00 LT, 17.00 PL ir 18.00 LT.

(Informacija pildoma)

KITOSE VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE:

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje balandžio 10 d. 12.00 LT ir 18.00 LT; balandžio 11 d. 10.30 PL, 12.00 LT ir 18.00 LT.

Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje balandžio 6 d. 11.00 LT. Panočių koplyčioje – balandžio 6 d. 9.00 LT ir Rakų koplyčioje – balandžio 6 d. 13.00 PL.

Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčioje kovo 25 d. 10.00 LT ir 11.00 LT; kovo 26 d. 10.00 LT.

Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje balandžio 8 d. 14.00 LT.

Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje balandžio 7 d. 17.00 LT.

Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčioje balandžio 10 d. 19.00 LT ir PL; balandžio 11 d. 16.00 LT ir PL.

Kazitiškio Šv. Vysk. Stanislovo bažnyčioje kovo 26 d. 12.30 LT.

Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčioje balandžio 7 d. 16.00 ir balandžio 8 d. 10.30 PL.

Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje balandžio 7 d. 18.00 val. ir balandžio 8 d. 12.00 val.

Mostiškių koplyčioje balandžio 8 d. 9.00 PL.

Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir šv. Onos bažnyčioje balandžio 8 d. 10.00 LT ir balandžio 9 d. 10.00 LT.

Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje kovo 23–24 d. 10.00 PL, 18.00 LT ir 19.00 PL; kovo 25 d. 9.00 PL, 10.30 PL ir 12.00 LT.

Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, bažnyčioje sutaikinimo pamaldos balandžio 1 d. 17.00 val.

Reškutėnų Šv. Izidoriaus bažnyčioje balandžio 2 d. 9.30–10.30 LT.

Riešės Šv. vysk. Stanislovo bažnyčioje balandžio 1 d. išpažinčių klausoma nuo 9.30, šv. Mišios – 10.00 LT ir 11.30 PL. Balandžio 10 d. sutaikinimo pamaldos moksleiviams 11.00 PL ir 12.00 LT.

Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčioje rekolekcijos kovo 31 d. 17.00 LT, 18.00 PL ir balandžio 1 d. 8.00 PL, 10.00 LT ir 12.00 PL.

Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčioje balandžio 6 d. 13.00 LT.

Rukainių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje kovo 31 d. 16.00 PL ir balandžio 1 d. 8.00 PL.

Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje balandžio 2 d. 12.30 LT ir balandžio 8 d. 11.00 PL.

Šumsko Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje balandžio 3 d. 17.00 val. ir balandžio 4 d. 12.00 val.

Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje rekolekcijos balandžio 8 d. 10.00 LT; balandžio 9 d. 9.00 PL ir 12.00 LT. Išpažinčių bus klausoma balandžio 10–15 d. 17.00–18.00 LT/PL.

Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje balandžio 2 d. 17.00, 18.00 PL ir LT, balandžio 3 d. 10.00 LT, 12.00 PL ir 18.00 LT.

Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčioje balandžio 3 d. 18.30 val. ir balandžio 4 d. 10.00 val.

Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir šv. Benedikto bažnyčioje balandžio 1 d. 14.00 PL.

Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje balandžio 7 d. 14.30 LT.

Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčioje kovo 24 d. 12.00 PL.

Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje balandžio 2 d. 9.30 PL.

Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje (Šv. Edvardo parapija) balandžio 8 d. 9.00 LT, 10.30 PL ir 12.00 LT.

Tilžės Švč. Mergelės Marijos Karalienės bažnyčioje balandžio 9 d. 9.30 LT ir PL.

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje vidinio išgydymo pamaldos balandžio 1 d. 12.00 LT ir PL.

Turmanto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje balandžio 8 d. 14.30 LT ir PL.

Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčioje balandžio 10 d. 17.00 LT ir 18.00 PL;
balandžio 11 d. 17.00 LT ir 18.00 PL.

Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje kovo 31 d. 17.00 val. ir balandžio 1 d. 10.00 ir 12.00 val.

Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje balandžio 7 d. 10.00 LT, 13.00 LT (sutaikinimo pamaldos moksleiviams) ir 18.00 LT. Balandžio 8 d. 10.00 LT, 13.00 LT ir 18.00 LT

(Informacija pildoma)

Jei norite pranešti apie sutaikinimo pamaldų ir gavėnios rekolekcijų laiką Jūsų bažnyčioje, prašome rašyti komunikacija@vilnensis.lt.