Ekumeninės pamaldos Vilniuje, užbaigiant maldų už krikščionių vienybę savaitę

Maldų už krikščionių vienybę savaitė Vilniuje buvo užbaigta sausio 25 d. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje vykusiomis ekumeninėmis pamaldomis, kurias vedė kun. Rytis Gurkšnys SJ.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, sveikindamas visus susirinkusiuosius, sakė, kad krikščionis ypač šiemet vienijo bendri darbai, tačiau labiausiai mus vienija Jėzus Kristus, todėl mūsų bendra malda, kuri veda vienybės link, yra šios ekumeninės kelionės esmė.

Maldos susibūrime taip pat dalyvavo Evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, ortodoksų vyskupas Inokentijus kartu su savo bažnyčių kunigais. Į bendrą maldą įsijungė ir graikų apeigų katalikų, metodistų, Evangelikų reformatų, Naujojo Testamento baptistų, Laisvųjų krikščionių konfesijų dvasininkai.

Po pamaldų dvasininkai ir jų bendruomenių nariai susirinko pabendrauti prie puodelio arbatos ir lietuviškos duonos stalo. Tai buvo proga susitikti, susipažinti ir kartu pašlovinti mūsų Viešpatį, kuris mus visus jungia.

Vilniaus arkivyskupijos informacija