Dvi parodos apie garbingąjį Teofilių Vilniuje

Bažnytinio paveldo muziejus šalia pietinio Vilniaus Katedros įėjimo atidarė parodą „Garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis (1873–1962)“. Šešiuose didelio formato stenduose praeiviams pristatoma arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybė, eksponuojami archyviniai kadrai.

„2016 metais popiežius Pranciškus nusprendė paskelbti palaimintuoju kankinį, Dievo tarną arkivyskupą Teofilių Matulionį. Tai tik antrasis lietuvių kilmės palaimintasis – asmenybė, tampanti Katalikų Bažnyčios pripažintu pavyzdžiu viso pasaulio krikščionims“, – rašoma parodos pristatymo plakate.

Parodoje atskleidžiami garbingojo Teofiliaus Matulionio būdo bruožai, už kuriuos jis pelnė pagarbą dar būdamas gyvas, ir gyvenimo kelias, pelnęs jam pripažinimą kankiniu po mirties. Greta garbingojo arkivyskupo nuotraukų rašoma: „Tai žmogus, kurio moralinis tvirtumas, nepajudinama pagarba tikėjimo ir moralinėms vertybėms leidžia naujai, jautriai ir su pasididžiavimu permąstyti skaudžią XX amžiaus Lietuvos istorijos patirtį. Brutalaus ateistinio sovietinio režimo represijų, trėmimų ir kankinimų akistatoje atsidūrusio vyskupo laikysena tampa ne tik Katalikų Bažnyčios, bet ir visos tautos herojiškumo istorija“.

Parodos plakatuose pristatomos Teofiliaus Matulionio archyvinės nuotraukos. Jose pasakojama arkivyskupo Teofiliaus gyvenimo istorija: pašaukimo kelias, studijos Petrapilio Kunigų seminarijoje, pirmieji kunigystės žingsniai, įšventinimas vyskupu, kalinimai ir trėmimai, Teofiliaus Matulionio apsilankymas Vatikane pas popiežių Pijų XI-ąjį.

„Kai Teofilius priklaupė prieš popiežių išreikšti pagarbą ir paklusnumą, Šventasis Tėvas jį pakėlė ir pats atsiklaupė sakydamas: „Esi kankinys, privalai pirmas mane palaiminti“, – pasakojama parodos plakate.

Parodoje taip pat pristatomas Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio herbas ir šūkis „Per kryžių į žvaigždes“.

Birželio 15 d. 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9) bus atidaryta dar viena arkivyskupui Teofiliui skirta paroda, kurioje eksponuojami archyviniai kadrai atvers mažai kam žinomą arkivyskupo Teofiliaus gyvenimo pusę.