Raimundas Macidulskas

Gimimo data: 1968-06-08
Kunigystės šventimų data: 1993-05-30
Telefono nr. +370 687 50 062
El. paštas raimundas555@gmail.com

Pareigos, tarnystės vieta