Turgelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Klebonas  Jan Mackevič