Piotr Stroceñ OFM Conv.

Data urodzenia: 1978-10-18
Data święceń kapłańskich: 2004-05-29
Tel. +370 601 74 406
E-mail piotrstrocen@tlen.pl

Stanowisko, służba