Dievo Gailestingumo šventovėje – šv. Mišios už Covid-19 aukas

Visą gavėnią Europos vyskupai kviečia melstis už Covid-19 pandemijos aukas. Maldos tinklas suvienys visas Europos šalis: paskirtomis dienomis šv. Mišias už mirusius dėl Covid-19 aukos vis kitos šalies vyskupas, – praneša Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE). Lietuvoje šv. Mišios už pandemijos aukas vyks kovo 6 d. 11 val. Dievo Gailestingumo šventovėje, Vilniuje.

Šv. Mišios, kurias aukos Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, bus transliuojamos jutubo kanale „Dievo Gailestingumo šventovė“.

Ši maldos grandinė simboliškai vėl apjungs Europą, kuri kaip ir visas pasaulis kovoja su pandemija. Mišiose bus prisimenami mirusieji dėl Covid-19, jų šeimos ir visi tie, kurie vis dar kenčia nuo viruso ir kurių gyvenimai skendi netikrume.

Ne vieną kartą visos Europos vyskupai, vienydamiesi su popiežiumi Pranciškumi, išreiškė žinią apie Bažnyčios artumą visiems, kurie nukentėjo ar kenčia dėl Covid-19: mirusiems ir jų artimiesiems, ligoniams ir sveikatos sistemos darbuotojams, savanoriams ir visiems tiems, kurie susiduria su pandemija priešakinėse linijose. Dėkodami kovojantiems pandemijos fronte, vyskupai kviečia puoselėti viltį ir jungtis į bendrą maldą visose Europos šalyse.

Daugiau informacijos apie CCEE iniciatyvą: ccee.eu tinklalapyje.

Parengta pagal Europos vyskupų konferencijos tarybos informaciją