Diakonu įšventintas Renatas Švenčionis

Gegužės 28 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje klierikas Renatas Švenčionis buvo Vilniaus Arkivyskupo Gintaro Grušo įšventintas į diakonų luomą, kad ypatingai atsidėtų Bažnyčios tarnystei. Šv. Mišias koncelebravo seminarijos vadovybė, broliai kunigai, dalyvavo šventinamojo artimieji, draugai, seminarijos bendruomenė.

Arkivyskupas savo pamoksle kalbėjo, kad ši diakono tarnystė kaip nuolanki meilė reikalauja pamiršti save ir aukotis dėl kitų, su džiaugsmu tarnauti, su džiaugsmu skleisti Kristaus Gerąją Naujieną. Arkivyskupas kvietė atiduoti širdį Viešpačiui, gyventi maldos gyvenimą, melstis už Dievo Tautą ir vis labiau panašėti į Kristų.

Diakonas Renatas Švenčionis yra iš Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos. Jis šiemet baigė studijas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje apsigynęs magistro darbą.

Malda lydėkime diakoną Renatą jo kunigystės kelyje!

Daugiau nuotraukų