Broliai pranciškonai skelbia antrąjį nacionalinį prakartėlių konkursą

Mažesnieji broliai pranciškonai skelbia antrąjį nacionalinį prakartėlių konkursą „Pasitikim Kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“ ir kviečia 2017 m. lapkričio 15 d. – gruodžio 15 d. pristatyti konkursines prakartėles į organizatorių nurodytas vietas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Pakutuvėnuose (Plungės raj.), Šiaulių Kryžių kalne, Panevėžyje ir Marijampolėje.

„Mūsų skubančioje visuomenėje būtent laikas yra brangiausia dovana artimiesiems, – teigia konkurso iniciatorius, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis. – Pranciškoniško prakartėlių konkurso tikslas – per adventinį laikotarpį suburti šeimą kartu apmąstyti Dievo įsikūnijimą ir gimimą Betliejaus tvartelyje bei padrąsinti pasigaminti prakartėlę patiems.

Akimirkai sustoti, pabendrauti ir konstruoti prakartėlę kartu taip pat kviečiame įvairias bendruomenes, mokinių klases, darbuotojų kolektyvus, dienos centrus, senelių globos namų gyventojus ir kiekvieną, kuriam yra brangi Kalėdų žinia.“

Nuo gruodžio 17 d. iki šv. Kalėdų konkursinės prakartėlės bus eksponuojamos vietinėse bendruomenėse ir parapijose, kur vyks rinkimai ir bus išrenkamos trys gražiausios prakartėlės. Prakartėlės laureatės keliaus į Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, kur gruodžio 31 d. bus atidaryta gražiausiųjų konkursinių prakartėlių paroda. Paroda veiks iki apdovanojimų ceremonijos, kuri vyks sausio 7 dieną, minint Trijų Karalių iškilmę.

Šv. Kalėdų simbolį – gyvą prakartėlę – pirmą kartą 1223 m. sugalvojo šv. Pranciškus Asyžietis. Ruošdamasis švęsti Kalėdas Grečio miestelyje (Italija), jis paprašė, kad šalia Grečio užtiktoje oloje būtų atkartota Jėzaus gimimo scena – padėta šieno, pastatytos ėdžios, atvesti jautis ir asilas – ir ten būtų aukojamos šv. Mišios. Ši nauja prakartėlių tradicija greitai išplito po Italiją, o bėgant šimtmečiams – ir po visą pasaulį. Ilgainiui prakartėlės persikėlė iš bažnytinės erdvės ir į žmonių namus. Broliai pranciškonai iki šiol platina prakartėlių tradiciją, o Vilniuje jau yra pagarsėjusi Bernardinų parapijoje per šv. Kalėdas įrengiama gyva prakartėlė.

Pernai pirmą kartą organizuotas pranciškoniškas prakartėlių konkursas iš karto sulaukė aktyvaus žmonių atsako ­– iš viso konkurse dalyvavo net 73 darbai iš visos Lietuvos. Dalyviai parodė savo išradingumą: prakartėlės buvo konstruojamos iš medžio, žolynų, vilnos, vaško, skalbinių segtukų, „lego“ detalių, popieriaus, siūlų, jūros nugludintų akmenų ir šakų bei kitų medžiagų. Ne vienoje prakartėlėje šalia Šventosios Šeimos figūrėlių kūdikėlį Jėzų pagerbia ir broliai pranciškonai. Organizatoriai tikisi dar gausesnio žmonių dalyvavimo antrajame konkurse, į kurį jau įsijungė ir Panevėžio bei Marijampolės miestai.

Konkurso taisyklės

1. Prakartėlę į artimiausią konkurso organizatorių nurodytą vietą reikia pristatyti nuo 2017 m. lapkričio 15 iki gruodžio 15 d. (imtinai). Atiduodant prakartėlę reikia užpildyti dalyvio anketą. Prakartėles sekmadieniais po šv. Mišių (arba sutarus laiką asmeniškai) priima:

  • Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija (Maironio g. 10). Koordinatorius – Valdas Titas Ancevičius (+370 650 74189);
  • Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija (Vilniaus g. 2). Koordinatorė – Giedrė Gagilaitė (+370 686 30227);
  • Kauno Šv. Jurgio bažnyčia (Papilio g. 7). Koordinatorė – Paulina Nešukaitytė (+370 626 07211);
  • Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia (Savanorių g. 4). Koordinatorius – Vytautas Jakelis (+370 630 44384);
  • Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapija (Minijos g. 22, Pakutuvėnų k.). Koordinatorė – Marija Jurgutienė (+370 618 30729);
  • Šiaulių Kryžių kalno vienuolynas (Jurgaičių k., Meškuičių sen.). Koordinatorius – br. Andrius Dobrovolskas OFM (+370 698 44769);
  • Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilika (Bažnyčios g. 3). Koordinatorė ­­­­– Nijolė Puodžiūnienė (+370 676 34804);
  • Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra (Katedros a. 1). Koordinatorė – Ernesta Juršaitė (+370 663 73094).

2. Rekomenduojama, kad prakartėlę kurtų ir konstruotų visa šeima. Taip pat labai kviečiame konkurse dalyvauti mokyklas, dienos centrus, senelių globos namus, darbuotojų kolektyvus ir įvairias bendruomenes.

3. Prakartėlė turi būti trimatė, t. y. turėti ilgį, plotį ir aukštį, tačiau pagrindo matmenys neturi viršyti A3 formato (30 * 42 cm). Eksponuojamos bus visos atneštos prakartėlės, tačiau į finalinį etapą galės patekti tik tos, kurios atitinka nustatytą formatą.

4. Prakartėlę galima gaminti iš bet kokių žmonėms ir aplinkai nepavojingų bei negendančių medžiagų – molio, popieriaus, šiaudų, audinių, medienos, plastilino, modelino, etc.

5. Prakartėlė turi būti stabili ir pakankamai patvari, kad esant poreikiui ją būtų galima transportuoti. Prakartėlės pagrindas turi būti kietas (geriausia iš kartono, plonos faneros).

6. Prakartėlėje esamų personažų skaičius nėra ribojamas, tačiau figūrėlės ir aplinka turi atspindėti šv. Kalėdų istoriją. Privalomieji prakartėlės elementai: tvartelis (grota), Kūdikėlis Jėzus, Motina Marija ir globėjas šv. Juozapas. Papildomi galimi elementai: žvaigždė, piemenėliai, jautis, asilas, avys, šv. Pranciškus ir kt.

Daugiau informacijos apie konkursą ir jo nuostatus: Facebook puslapyje @prakarteliukonkursas ir interneto puslapyje ofm.lt.

Konkursą organizuoja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija