Mostiškių Švč. Dievo Motinos, Šeimų Globėjos koplyčia

Holy Mass:

VII: 10.30 PL

Opened:

VII: 9.30-11.30

Foto: vietoves.lt