Mostiškių Švč. Dievo Motinos, Šeimų Globėjos koplyčia

Šv. Mišios:

VII: 10.30 PL

Atidaryta:

VII: 9.30-11.30

Kapelionas Bernardas Augaitis
Coordinates of this location not found
Foto: vietoves.lt