Auxiliary Bishop
Darius Trijonis

Date of birth: 1973-04-21

Date of priestly ordination: 1997-05-18

Date of consecration: 2017-12-16

The Rev. Darius Trijonis was born in Telšiai, episcopal city, on 21 April 1973. After his higher middle school studies in Telšiai he attended the diocesan seminary from 1991 to 1996.

He was ordained a priest on 18 May 1997 for the diocese of Telšiai. From 1997 to 1999 he studied in Rome and obtained a licentiate in theology from the Pontifical Lateran University. Upon his return from Rome he held the role of prefect and lecturer in the diocesan seminary until 2002.

From 2002 to 2006 he studied at the Higher Institute of Moral Theology, the Alphonsianum Academy, and obtained a doctorate in moral theology. In 2005 he was also vice-rector and lecturer in the seminary until 2007. In the year 2006 he was also lecturer in catechetics at the University of Klaipėda. From 2007 to 2008 he held the office of prefect of studies of the diocesan seminary. In 2008 he was appointed as parish priest of the Holy Family of Plikai. From 2010 to 2015 he as under-secretary of the Episcopal Conference of Lithuania. Finally, in 2015 he was appointed as administrator of the Cathedral of Telšiai.

On September 29, 2017, the Holy Father appointed the Rev. Darius Trijonis as auxiliary bishop of the archdiocese of Vilnius, Lithuania, assigning him the titular see of Fissiana. The candidate for Bishop was consecrated on December 16, 2017 at the Cathedral of Vilnius.

Since 2017 – the Chairman of the Council for Youth Affairs and the Council for Ecumenical Relations (Lithuanian Bishops‘ Conference).

Bishop Darius Trijonis speaks Italian, German, Russian and English.

Expand Collapse
COAT OF ARMS

Vyskupo Dariaus Trijonio herbas

Herbo apačioje pavaizduotos 7 žalios kalvos, kurios simbolizuoja Telšių miestą, pastatytą ant 7 kalvų. Jame aš gimiau, augau, mokiausi ir buvau pašventintas kunigu. Čia prasidėjo mano gyvenimo ir kunigystės istorija…

Tos žalios kalvos simbolizuoja kalvotąją Žemaitiją. Jos žymi mano gyvenimo tarpsnius, kurių kiekvienas kaip ta skirtinga kalva, tačiau ant kurių reikėjo užkopti, kad pasiektumei tą kalvą, ant kurios kviečia Viešpats dabar.

Tos 7 kalvos man primena, visų pirma, Vilniaus kalvą, ant kurios pastatyta taip telšiškių vadinamoji Mažoji bažnytėlė, kurioje buvau pakrikštytas; kitos kalvos papėdėje gyvenau ir mokiausi 4 vidurinėje mokykloje; dar kita kalva – senosios Telšių kapinės, kuriose ilsis mano tėvelis ir mano protėviai iš mamos pusės. O ant Insulos kalvos tęsis mano kelionė Dievo pažinimo link: kas sekmadieninės šv. Mišios katedroje kartu su tėveliais, pirmoji šv. Komunija, Sutvirtinimo sakramentas ir kelias prie Viešpaties altoriaus. Ne veltui, ant jos stovi tas aukštasis kryžius. Ant jos aš sutikau tiek nuostabių asmenybių: vysk. A. Vaičių, vysk. J. Kaunecką, tada buvusi tik paprastą Katedros vikarą, kuris mane mokė tikėjimo tiesų ir daug kitų iškilių dvasininkų bei pasauliečių.

Kalvos dar simbolizuoja ir septynias Romos kalvas, kurias teko aplankyti studijų metais, o taip pat Vilniaus kalvas, kurių pasiilgau…

Savo gyvenime visada jaučiau šventųjų globą. Telšių katedroje, kurioje brendau krikščioniškam gyvenimui yra du unikalūs aukštai, kurių pagrindiniai altoriai dedikuoti švč. M. Marijai ir šv. Antanui. Todėl mano herbe atsiranda auksinė raidė M ir balta lelija, kurios simbolis – šv. Antanas. Ir ne tik…

Lelija simbolizuoja šv. Kazimierą, kurį sutiksiu Vilniuje, katedroje, kur būsiu konsekruotas vyskupu. O be to, šv. Kazimieras yra mano kurso kunigų seminarijos Globėjas. Ir abu šventieji turėjo ypatingą pamaldumą švč. M. Marijai.

Apačioje esantis šūkis: in simplicitate et sinceritate Dei yra paimtas iš apaštalo Pauliaus Antrojo Laiško Korintiečiams, kuriame jis mini, jog „… mes vadovavomės iš Dievo einančiu paprastumu bei nuoširdumu – ir ne kūniška išmintimi, bet Dievo malone“ (2 Kor 1, 12b).

Baltas kryžius mėlyno dangaus fone yra Amžinybės simbolis, suvienijantis visus šventuosius, esančius aplink jį. Tiek švč. M. Marija, tiek šv. Antanas yra vaizduojami katedros altoriuose, laikantys savo rankose Jėzų. Jie, o kartu ir šv. Kazimieras, ypač įkūnija paprastumo ir nuoširdumo dorybes, kurios leidžia sutikti savo kasdienybėje Dievą, kviečiantį mus pasidaryti paprastais kaip vaikais, atvirais Jo malonei. Nes tik iš Jo sklinda visa, kas mus gali padaryti kilniais. Ne mūsų nuopelnas – visa žmogiškoji išmintis ir talentai. Tai – Dievo dovanos. O mums belieka būti tik paprastiems ir jautriems Jo balsui. Tik tada savo sieloje galėsime pajusti tuos begalinio Dievo malonių virpesius…

vis dar besimokantis būti paprastu ir nuoširdžiu,

vysk. Darius Trijonis

Auxiliary Bishop
Darius Trijonis

COAT OF ARMS

Vyskupo Dariaus Trijonio herbas

Herbo apačioje pavaizduotos 7 žalios kalvos, kurios simbolizuoja Telšių miestą, pastatytą ant 7 kalvų. Jame aš gimiau, augau, mokiausi ir buvau pašventintas kunigu. Čia prasidėjo mano gyvenimo ir kunigystės istorija…

Tos žalios kalvos simbolizuoja kalvotąją Žemaitiją. Jos žymi mano gyvenimo tarpsnius, kurių kiekvienas kaip ta skirtinga kalva, tačiau ant kurių reikėjo užkopti, kad pasiektumei tą kalvą, ant kurios kviečia Viešpats dabar.

Tos 7 kalvos man primena, visų pirma, Vilniaus kalvą, ant kurios pastatyta taip telšiškių vadinamoji Mažoji bažnytėlė, kurioje buvau pakrikštytas; kitos kalvos papėdėje gyvenau ir mokiausi 4 vidurinėje mokykloje; dar kita kalva – senosios Telšių kapinės, kuriose ilsis mano tėvelis ir mano protėviai iš mamos pusės. O ant Insulos kalvos tęsis mano kelionė Dievo pažinimo link: kas sekmadieninės šv. Mišios katedroje kartu su tėveliais, pirmoji šv. Komunija, Sutvirtinimo sakramentas ir kelias prie Viešpaties altoriaus. Ne veltui, ant jos stovi tas aukštasis kryžius. Ant jos aš sutikau tiek nuostabių asmenybių: vysk. A. Vaičių, vysk. J. Kaunecką, tada buvusi tik paprastą Katedros vikarą, kuris mane mokė tikėjimo tiesų ir daug kitų iškilių dvasininkų bei pasauliečių.

Kalvos dar simbolizuoja ir septynias Romos kalvas, kurias teko aplankyti studijų metais, o taip pat Vilniaus kalvas, kurių pasiilgau…

Savo gyvenime visada jaučiau šventųjų globą. Telšių katedroje, kurioje brendau krikščioniškam gyvenimui yra du unikalūs aukštai, kurių pagrindiniai altoriai dedikuoti švč. M. Marijai ir šv. Antanui. Todėl mano herbe atsiranda auksinė raidė M ir balta lelija, kurios simbolis – šv. Antanas. Ir ne tik…

Lelija simbolizuoja šv. Kazimierą, kurį sutiksiu Vilniuje, katedroje, kur būsiu konsekruotas vyskupu. O be to, šv. Kazimieras yra mano kurso kunigų seminarijos Globėjas. Ir abu šventieji turėjo ypatingą pamaldumą švč. M. Marijai.

Apačioje esantis šūkis: in simplicitate et sinceritate Dei yra paimtas iš apaštalo Pauliaus Antrojo Laiško Korintiečiams, kuriame jis mini, jog „… mes vadovavomės iš Dievo einančiu paprastumu bei nuoširdumu – ir ne kūniška išmintimi, bet Dievo malone“ (2 Kor 1, 12b).

Baltas kryžius mėlyno dangaus fone yra Amžinybės simbolis, suvienijantis visus šventuosius, esančius aplink jį. Tiek švč. M. Marija, tiek šv. Antanas yra vaizduojami katedros altoriuose, laikantys savo rankose Jėzų. Jie, o kartu ir šv. Kazimieras, ypač įkūnija paprastumo ir nuoširdumo dorybes, kurios leidžia sutikti savo kasdienybėje Dievą, kviečiantį mus pasidaryti paprastais kaip vaikais, atvirais Jo malonei. Nes tik iš Jo sklinda visa, kas mus gali padaryti kilniais. Ne mūsų nuopelnas – visa žmogiškoji išmintis ir talentai. Tai – Dievo dovanos. O mums belieka būti tik paprastiems ir jautriems Jo balsui. Tik tada savo sieloje galėsime pajusti tuos begalinio Dievo malonių virpesius…

vis dar besimokantis būti paprastu ir nuoširdžiu,

vysk. Darius Trijonis

Date of birth: 1973-04-21

Date of priestly ordination: 1997-05-18

Date of consecration: 2017-12-16

The Rev. Darius Trijonis was born in Telšiai, episcopal city, on 21 April 1973. After his higher middle school studies in Telšiai he attended the diocesan seminary from 1991 to 1996.

He was ordained a priest on 18 May 1997 for the diocese of Telšiai. From 1997 to 1999 he studied in Rome and obtained a licentiate in theology from the Pontifical Lateran University. Upon his return from Rome he held the role of prefect and lecturer in the diocesan seminary until 2002.

From 2002 to 2006 he studied at the Higher Institute of Moral Theology, the Alphonsianum Academy, and obtained a doctorate in moral theology. In 2005 he was also vice-rector and lecturer in the seminary until 2007. In the year 2006 he was also lecturer in catechetics at the University of Klaipėda. From 2007 to 2008 he held the office of prefect of studies of the diocesan seminary. In 2008 he was appointed as parish priest of the Holy Family of Plikai. From 2010 to 2015 he as under-secretary of the Episcopal Conference of Lithuania. Finally, in 2015 he was appointed as administrator of the Cathedral of Telšiai.

On September 29, 2017, the Holy Father appointed the Rev. Darius Trijonis as auxiliary bishop of the archdiocese of Vilnius, Lithuania, assigning him the titular see of Fissiana. The candidate for Bishop was consecrated on December 16, 2017 at the Cathedral of Vilnius.

Expand Collapse

In the Press