Kaplica Szpitalna w Solecznikach

Msze św.:

IV: 15.00 PL

Otwarty:

nuolat