Kaplica w domu pomocy społecznej w Fabijoniszkach

Otwarty:

I-VII: 8.00-20.00