Aušros Vartų atlaidų programa, 2017

AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDAI

/ TAIKOS KARALIENĖ /

2017 m. lapkričio 12–19 d.

Kiekvienos atlaidų dienos programa
06.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
08.00 val. – Novena ir malda už kunigus Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
08.00 val. – Švč. M. Marijos valandos bažnyčioje (lenkų k.)
09.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
10.30 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (užsienio k.)
18.00 val. – Akatistas (giesmė Švč. M. Marijai) Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
Kavinė „KANA“ (bažnyčios kriptoje) atidaryta kasdien nuo 10.00 val. iki 19.00 val.

Šeštadienis, lapkričio 11 d.
Atlaidų išvakarės

16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių ir lenkų kalbomis)
17.00 val. – Malda už Vilniaus miestą (lietuvių ir lenkų kalbomis)
18.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių ir lenkų kalbomis)
 

SEKMADIENIS, lapkričio 12 d.
Vilniaus I dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje prie atviro lango
19.00 val. – Už Marijos legiono ir Gyvojo Rožinio narius

Pirmadienis, lapkričio 13 d.
Šalčininkų ir Varėnos dekanatai

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Kaišiadorių vyskupiją
15.00 val. – Už žemdirbius
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ukrainiečių k.)
19.00 val. – Už šeimas ir išeiviją

Antradienis, lapkričio 14 d.
Švenčionių ir Ignalinos dekanatai

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Panevėžio vyskupiją
15.00 val. – Už Lietuvos kariuomenę ir policiją
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (italų k.)
19.00 val. – Už žiniasklaidos darbuotojus

Trečiadienis, lapkričio 15 d.
Vilniaus II dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius
15.00 val. – Už Vilkaviškio vyskupiją
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (anglų k.)
19.00 val. – Už seminaristus
22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje

Ketvirtadienis, lapkričio 16 d.
Trakų dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Telšių vyskupiją
15.00 val. – Už vaikus, mokytojus ir katechetus
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ispanų k.)
19.00 val. – Už valstybės tarnautojus ir politikus

Penktadienis, lapkričio 17 d.
Vilniaus Kalvarijų dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Kauno arkivyskupiją
15.00 val. – Už ligonius, gydytojus ir slaugytojus (lietuvių ir lenkų kalbomis)
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (prancūzų k.)
19.00 val. – Už Bažnyčios karitatyvines tarnystes

Šeštadienis, lapkričio 18 d.
Naujosios Vilnios dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Šiaulių vyskupiją
15.00 val. – Už Baltarusijos tikinčiuosius (baltarusių k.)
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (rusų k.)
19.00 val. – Už ateitininkus ir jaunimą
22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje

SEKMADIENIS, lapkričio 19 d.
Pagrindinė atlaidų diena

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje prie atviro lango. Aukoja Lietuvos vyskupai
19.00 val. – Už atlaidų dalyvius

Bukletas apie Aušros Vartų atlaidus (pdf)

Daugiau informacijos ieškokite www.ausrosvartai.lt