Aušros Vartų atlaidai lapkričio 13-20 dienomis Vilniuje

Lapkričio 13-20 dienomis Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Kiekviena atlaidų diena skiriama apmąstyti gailestingumo darbus.

Lapkričio 20 d. baigsis popiežiaus Pranciškaus paskelbtas Gailestingumo jubiliejus. Aušros Vartuose gailestingumo durys bus atviros iki lapkričio 20 d., savaitę ilgiau nei kitose Lietuvos šventovėse. Paskutinė jubiliejaus dieną, lapkričio 20 d., gailestingumo durys bus užvertos Vatikane, Šv. Petro bazilikoje, ir Vilniuje Aušros Vartų šventovėje.

Atlaidų išvakarėse, lapkričio 12 d., tradiciškai bus meldžiamasi už Vilniaus miestą. Aušros Vartų koplyčioje 16 val. vyks Rožinio malda, 17 val. – malda už Vilniaus miestą, 18 val. – šv. Mišios lietuvių ir lenkų k.

Šv. Mišios atlaiduose bus aukojamos ne tik lietuvių ir lenkų, bet ir baltarusių, ukrainiečių, italų, prancūzų, ispanų bei anglų kalbomis.

Atlaidu metu bus meldžiamasi už Marijos legioną ir Gyvojo Rožinio narius, Lietuvos kariuomenę bei policiją, vienuolius, kunigus, klierikus, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, išeiviją, jaunimą bei ateitininkus. Lapkričio 14-ąją vyks nacionalinis Gailestingumo jubiliejaus renginys gailestingumo darbuotojams ir savanoriams, į kurį kviečiami visi socialinės apsaugos ir medicinos sričių darbuotojai ir savanoriai.

Detali atlaidų programa skelbiama http://www.ausrosvartai.lt/.

atlaidu-plakatas-a3_lt atlaidu-plakatas-a3_pl