200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Gailestingumo jubiliejaus diena gailestingumo darbuotojams ir savanoriams

2016 lapkričio 3
Nuotraukos autorius E. Lasys
Nuotraukos autorius E. Lasys

Gailestingumo jubiliejaus diena gailestingumo darbuotojams ir savanoriams vyks Vilniuje, Aušros Vartų atlaidų metu, lapkričio 14 d.

Jubiliejinėje dienoje laukiami socialiniai darbuotojai, medicinos, sveikatos darbuotojai, gydytojai. Kviečiami dirbantys ir padedantys ligoniams, neįgaliesiems, savarankiško gyvenimo namuose gyvenantiems, seniems žmonėms globos įstaigose ar namuose. Kviečiami tie, kurie dirba ar savanoriauja kūdikių, vaikų globos namuose, dienos centruose, šeimynose. Labai laukiami ir tie, kurie save dovanoja Bažnyčios karitatyvinėse tarnystėse. Nuoširdžiai kviečiami visi, kurie padeda labiausiai pažeidžiamiems žmonėms visoje Lietuvoje.

Susirinkusieji dalyvaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose, klausysis paskaitos, leisis į piligrimystę Gailestingumo keliu. Šis renginys yra Popiežiaus Pranciškaus paskelbto Gailestingumo jubiliejaus dalis Lietuvoje.

PROGRAMA UŽSIREGISTRAVUSIEMS IŠ ANKSTO

10.00 val.      Registracija Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje
10.30 val.      Paskaita Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. Kalba kun. Ričardas Doveika
11.30 val.      Gailestingumo kelio, jubiliejaus pristatymas Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje
12.00 val.      Lengvi pietūs iš anksto užsiregistravusiems
12.30 val.      Piligrimystė Gailestingumo keliu Vilniaus senamiestyje
15.00 val.      Šv. Mišios už visus Gailestingumo darbuotojus ir savanorius Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje greta Aušros Vartų koplyčios. Mišias aukos arkivysk. Gintaras Grušas.
16.00 val.      Pavakariai prie Šv. Teresės bažnyčios

BENDROJI REGISTRACIJA Į RENGINĮ BAIGTA. Nesiregistravusieji iš anksto kviečiami į  paskaitą 10.30 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje ir šv. Mišias  už visus Gailestingumo darbuotojus ir savanorius Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje.

Užsiregistravusiems telefonas pasiteirauti – 8 652 85 903 (prašome skambinti darbo dienomis)

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt