Atsiliepiant į popiežiaus kvietimą: Aušros Vartuose malda už taiką Ukrainoje

Gegužės 31 d. 19 val. Aušros Vartuose tikintieji kviečiami jungtis į popiežiaus Pranciškaus maldą su viso pasaulio tikinčiaisiais už taiką Ukrainoje. Aušros Vartuose priešais Gailestingumo Motinos paveikslą vyksiančiai maldai vadovaus vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Tuo pat metu Popiežius melsis Rožinį už taiką Romos Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos bazilikoje prie Marijos Taikos Karalienės statulos. Į popiežiaus kvietimą vienytis maldoje atsiliepė daugelis pasaulio Marijos šventovių.

Baigiantis gegužės mėnesiui, Popiežius Pranciškus pakvietė kartu melstis Rožinį, kad tai taptų vilties ženklu pasauliui, kenčiančiam nuo karo Ukrainoje ir sužeistam kitų vis dar vykstančių karų smurto.

Aušros Vartų koplyčia atvers langus, kad visi susirinkusieji galėtų matyti Aušros Vartų Gailestingumo Motinos paveikslą. Taip pat į Aušros Vartų gatvę bus transliuojamas vaizdas ir garsas (transliaciją bus galima stebėti parapijos feisbuke ir jutube).

Popiežius Pranciškus melsis prie skulptūros, kuri sukurta 1918 m. Tuomet popiežius Benediktas XV, melsdamas Mergelę Mariją, kad užsibaigtų I pasaulinis karas, paprašė skulptorių Gvidą Galli sukurti Marijos Taikos Karalienės, savo pakelta kairiąja ranka įsakančios karui sustoti, o dešinėje laikančios Kūdikėlį Jėzų, statulą. Sekdami tradiciją, tikintieji Mergelės Marijos statulos papėdėje sudeda popierėlius su savo maldos intencijomis.

Į Šventojo Tėvo Pranciškaus maldą už taiką antradienio vakare įsitrauks žymiausios tarptautinės tų kraštų, kurie kenčia ar yra nukentėję nuo karo, Marijos šventovės. Susijungę tiesioginiu ryšiu su Romos Didžiąja Švč. Mergelės Marijos bazilika, šiose šventovėse tikintieji Rožinį melsis drauge su popiežiumi. Tarp svarbiausių maldoje dalyvausiančių Marijos šventovių paminėtinos Zarvanicios Dievo Motinos šventovė Ukrainoje, Sayidat al-Najat katedra Irake, Mergelės Marijos Taikos Valdovės katedra Sirijoje ir Mergelės Marijos Arabijos Karalienės katedra Bahreine.

Bendra malda iš Romos ir kitų prisijungusių šventovių bus transliuojama internetu vaticannews.va bei jutubo platformoje.