Artėja Sekminių šventė Vilniaus Kalvarijose

Gegužės 30 – birželio 5 dienomis Vilniaus Kalvarijose iškilmingai švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė.

Sekminių atlaidų programa lietuvių ir lenkų kalbomis skelbiama Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) parapijose svetainėje.

Šiemet Sekminės švenčiamos dėkojant už prieš 250 metų konsekruotą dabartinę Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią, kuri per atlaidus nušvis naujais žiburiais. Prieš 20 metų per Sekmines buvo pašventintos atstatytos Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio koplyčios, kurios prieš 60 metų buvo susprogdintos. Vis tik atkaklios tikinčiųjų maldos bei niekada nesiliovęs net sugriautų Vilniaus Kalvarijų lankymas subrandino permainų malonę, ir Kalvarijos buvo atstatytos ne vien tik Verkių apylinkėse, bet ir žmonių širdyse.

„Pastarųjų mėnesių įvykiai atskleidžia, kad blogis ne pasitraukė, o tik tykojo, kad iš naujo mėgintų klastingai ir žiauriai smogti. Todėl nuoširdžiai kviečiame šiųmečių Sekminių metu bendrai, karštai ir pasitikint melstis, kad Šventoji Dvasia perkeistų ne tik žmonių širdis, bet ir istorijos eigą. Pasikliaukime šventojo Jono Pauliaus II maldos pavyzdžiu, kadaise su pasitikėjimu besišaukusiu Šventosios Dvasios: „Teateina tavoji Dvasia ir atnaujina žemės veidą. Šitos žemės!“ – kviesdamas į Sekminių šventę rašo parapijos klebonas kun. Jurgis Vitkovski.

2022 m. Sekminių programa Vilniaus Kalvarijose: 
Gegužės 30 d. – birželio 1 d.

18.00 Šv. Mišios PL
19.00 Šv. Mišios LT

Birželio 2 d., ketvirtadienis. Adoracijos diena

Nuo 8.00 iki 19.00 Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje
19.00 Šv. Mišios bažnyčioje LT
20.00 Šv. Mišios bažnyčioje PL
22.00–6.45 Švč. Sakramento adoracija

Birželio 3 d., penktadienis. Kunigų ir vienuolių diena

10.00 Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios
14.00 Šv. Mišios bažnyčioje
15.00 Agapė parapijos namuose

Bažnyčios apšvietimo įžiebimas
20.00 Šv. Mišios (LT ir PL)
21.00 Padėka ir koncertas
21.45 Bažnyčios apšvietimo įžiebimas

Birželio 4 d., šeštadienis. Šeimų ir jaunimo diena

9.00 Šv. Mišios bažnyčioje LT
9.00 Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios PL
13.00 Šv. Mišios bažnyčioje PL

Programa vaikams ir tėvams:
10.00 Šv. Mišios prie Marijos Sopulingosios koplyčios
11.00–14.00 Šeimų Kryžiaus kelias.

Programa jaunimui:
19.00 Šventė ir agapė pievoje šalia bažnyčios
20.30–23.00 Maldos vakaras bažnyčioje

Birželio 5 d., sekmadienis. Sekminės

9.00 Šv. Mišios bažnyčioje PL
9.00 Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios LT
13.00 Iškilmingos Šv. Mišios pievoje šalia bažnyčios. Po jų – Sekminių piknikas pievoje.

Parengta pagal Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijos) parapijos informaciją