Prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai

2020 metų rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose tradiciškai vyks Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai. Kviečiame susipažinti su programa ir dalyvauti.

Atlaidai Trakuose pradedami išvakarėse, rugpjūčio 31 d., 19 val. iškilmingais mišparais. Šeštadienį, rugsėjo 5 d., jaunimas iš visos arkivyskupijos pėsčiomis keliaus iš Aušros Vartų į Trakus (žygio pradžia – 8.00 val., informacija apie piligriminį žygį). Sutinkant pagrindinę atlaidų dieną – sekmadienį – per naktį vyks Švč. Sakramento adoracija Trakų bazilikoje. Pagrindines atlaidų šv. Mišias rugsėjo 6 d. 12 val. aukos arkivyskupas Gintaras Grušas, jas transliuos LRT.

Atlaidai tęsis iki rugsėjo 8 d. Pasveikinti Trakų Dievo Motiną ir prašyti jos globos keliaus tikintieji iš Vilniaus arkivyskupijos dekanatų ir kitų Lietuvos vietų.

Trakų Dievo Motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje oficialiai vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis auksinėmis karūnomis. Vainikavimo dieną – 1718-ųjų rugsėjo 4-ąją – lydėjo aštuonių dienų iškilmės, apeigos vyko pagal Vatikano Šv. Petro bazilikos kapitulos rekomendacijas, o Trakų Dievo Motina buvo paskelbta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės globėja. Šiandien vainikavimo ceremoniją primena virš Didžiojo altoriaus presbiterijos skliaute kabanti iškilmes menanti karūna.

2017 metų rugsėjį, popiežius Pranciškus Trakų bažnyčiai suteikė bazilikos titulą, o po metų aukojo šv. Mišias prie Trakų Dievo Motinos paveikslo Kauno Santakoje ir paliko padėkos Marijai ženklą – auksinę trižiedę rožę.

2018 metais, minint  Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, 2018 metų vasario 11 dieną Lietuvos vyskupai Trakų bazilikoje paaukojo Lietuvą Trakų Dievo Motinai.