Maldos už Krikščionių vienybę aštuondienis

2019 m. sausio 1825 dienomis kviečiame ypatingai melstis už Krikščionių vienybę. Šiomis dienomis yra paskelbtas Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis.

Sausio 25 d. 18.00 val. pamaldos už krikščionių vienybę vyks Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje, Šv. Jono g. 12. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Šiais metais apmąstysime temą „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“ (Įst 16, 18–20). Šią temą ir maldas už krikščionių vienybės savaitę rengė Indonezijos krikščionys. Indonezija, turinti 265 mln. gyventojų, iš kurių 86 proc. išpažįsta islamą, yra šalis su didžiausia musulmonų dauguma pasaulyje. Tačiau 10 proc. Indonezijos gyventojų yra įvairių tradicijų krikščionys.

Pasaulyje neretai dėl politinių ar kitų priežasčių suvešėja korupcija, godumas ir neteisingumas, dažnai sukeliantys visuomenėje nelygybę ir susiskaldymą. Mūsų vieninga malda susiskaldžiusiame pasaulyje gali daryti stebuklus Jėzaus Kristaus vardu. Melskime, kad drauge būtume Dievo gydančios malonės įrankiai.