• 2021 balandžio 21

  Popiežiaus žinia Pasaulinei maldos už pašaukimus dienai

  Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena minima IV Velykų sekmadienį (2021 metais balandžio 25 dieną) ŠVENTASIS JUOZAPAS: PAŠAUKIMO SAPNAS Brangūs broliai ir seserys! Praėjusių metų gruodžio 8-ąją minint šventojo Juozapo paskelbimo Visuotinės Bažnyčios globėju150-ąsias metines prasidėjo jam skirti specialūs metai (plg. Apaštališkosios penitenciarijos 2020 m. gruodžio 8 d. dekretą). Savo ruožtu parašiau apaštališkąjį laišką Patris […] Plačiau

 • VA Caritas ataskaita 2021 balandžio 19

  14 tūkstančių vilties ženklų VA Carite

  Pandemijos metai išryškino socialinį pažeidžiamumą, neapibrėžtumą, staigios pagalbos poreikį, o taip pat – jos priėmimo svarbą. Vilniaus arkivyskupijos Carito veiklos ataskaita skaičiais iliustruoja augusį skurdą, atskirtį, bet ir atjautą, pasišventimą padėti stokojantiems, sergantiems, vienišiems. Vilniaus arkivyskupijos Caritas 2020 m. teikė pagalbą daugiau nei 14 tūkst. žmonių. Drąsūs darbuotojai nepabūgo ieškoti naujų pagalbos būdų. Užsidarymą įveikusios […] Plačiau

 • 2021 balandžio 16

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-16

  Mielieji, Lietuvos vyskupai paskelbė, kad nuo balandžio 18 dienos nebetaikomas pamaldų su tikinčiaisiais draudimas ir tų savivaldybių teritorijose, kuriose šios pamaldos laikinai vyko tikintiesiems fiziškai nedalyvaujant. Tikintieji privalo ir toliau dėvėti apsaugines kaukes, dezinfekuoti rankas ir laikytis kitų saugumo reikalavimų. Išsamiau čia. Pirmadienį prasideda maldos už kunigus ir naujus pašaukimus savaitė. Tikintieji raginami asmeniškai ir […] Plačiau

 • 2021 balandžio 16

  Informacija apie pamaldų tvarką su tikinčiaisiais nuo balandžio 18 d.

  Atsižvelgus į paskiepytų ir imunitetą virusui įgavusių žmonių skaičiaus didėjimą bei į sprendimus leisti vėl veikti įvairioms įstaigoms, nutarta nuo balandžio 18 d. nebetaikyti pamaldų su tikinčiaisiais draudimo ir tų savivaldybių teritorijose, kuriose šios pamaldos laikinai vyko tikintiesiems fiziškai nedalyvaujant. Visose bažnyčiose privalu ir toliau užtikrinti atstumą tarp besimeldžiančiųjų taip, kad vienam žmogui tektų ne […] Plačiau

 • 2021 balandžio 9

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-09

  Mielieji, sveikiname su Kristaus Prisikėlimu! Penkiasdešimt dienų nuo Velykų iki Sekminių yra tarsi viena džiaugsmingai švenčiama šventė, tarsi vienas „didysis sekmadienis“. Tai dienos, kuriomis daugiausia giedama „Aleliuja“. Artimiausią sekmadienį – Dievo Gailestingumo sekmadienis, vainikuosiantis nuo šv. Velykų švenčiamą Dievo Gailestingumo savaitę. Detali Gailestingumo savaitės programa lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis skelbiama čia. Balandžio 11 d. […] Plačiau

 • Gailestingumo savaitė 2021 2021 balandžio 4

  Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje – balandžio 4–11 dienomis

  Balandžio 4–11 dienomis kviečiame švęsti Dievo Gailestingumo savaitę. Daugelis šios savaitės įvykių bus transliuojama internetu, per radiją ar televiziją, tad patirti Dievo Gailestingumo šventę galės ne tik vilniečiai. Savaitę vainikuos Dievo Gailestingumo sekmadienis, – balandžio 11 d. šv. Mišias 12 val. aukos Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Detali Dievo Gailestingumo savaitės programa skelbiama Dievo Gailestingumo šventovės tinklalapyje […] Plačiau

 • 2021 balandžio 2

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-02

  Mielieji, Kristus atpirko žmones ir tobulai pagarbino Dievą labiausiai savo velykine paslaptimi, mirtimi sunaikindamas mūsų mirtį ir prisikėlimu grąžindamas mums gyvenimą. Todėl velykinis Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienis yra visų liturginių metų vainikas. Skelbiame Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų bei jų transliacijų tvarkaraštį Vilniaus arkivyskupijoje. Didįjį penktadienį LRT televizija 22.00 val. transliuos Kryžiaus kelią iš […] Plačiau

 • 2021 balandžio 1

  Vysk. D. Trijonio pamokslas Paskutinės vakarienės šv. Mišiose

  Šis ketvirtadienis pasaulio kalbose turi įvairių vardų, vienur jis vadinamas Šventuoju Ketvirtadieniu, kitur – Didžiuoju Ketvirtadieniu, dar kitur Įsakymo Ketvirtadieniu, nes šį vakarą Jėzus mums paliko savo Testamentą – Įsakymą mylėti vieniems kitus. Tačiau yra dar viena reikšmė – tai yra Dovanų ketvirtadienis, nes šią dieną Viešpats mus gausiai apdovanoja. O ypač mus, dvasininkus. Šį […] Plačiau

 • 2021 kovo 31

  Velykų stalo valgių palaiminimas

  Tekstas, patogesnis skaityti iš mobiliųjų įrenginių čia Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo. Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Visi atsako: Amen. Vadovas: Kristus prisikėlė! Aleliuja! Visi: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja! Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto tekstą (Lk 24, 36-43) Iš šventosios Evangelijos pagal […] Plačiau

 • 2021 kovo 30

  Velykinio Tridienio ir šv. Velykų pamaldų tvarkaraštis, 2021

  Skelbiame 2021 m. Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų bei jų transliacijų tvarkaraštį Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose. Tvarkaraštis yra nuolat pildomas. Jei sąraše nerandate bažnyčios, kviečiame informacijos ieškoti parapijų internetiniuose puslapiuose, socialinių tinklų paskyrose ir bažnyčių skelbimų lentose. Bažnyčios nėra uždarytos, kviečiame laikantis visų saugumo reikalavimų ateiti asmeninei maldai, atlikti išpažintį, priimti Švenčiausiąjį Sakramentą. Esant sudėtingai epidemiologinei […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt