Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019 Gavėnia

Mielieji,
Pelenų trečiadieniu prasidėjo Gavėnia. Lietuvos Caritas kviečia laukti Šventų Velykų naudojantis specialiu kalendoriumi (Gavėnios kalendorius). Šį mėnesį kartu su Šventuoju Tėvu meldžiamės už persekiojamas krikščionių bendruomenes (vaizdo žinia).
Kovo 11-ąją kviečiame visus švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šv. Mišios – 13 val.

Arkivysk. Pedro López Quintana paskirtas nuncijumi Austrijoje
Laiškas Maldos už pasaulio lietuvius dienai

Kalendorius:
Kovo 8 d. 16:00 val. Vilniaus Visų Šventųjų šeimos paramos centras švenčia 15-a metų
Kovo 8–9 d. Porų savaitgalis pas brolius joanitus Vilniuje
Kovo 8–9 d. Rekolekcijos moterims Pavilnyje
Kovo 9 d. 16:45 val. Vilniaus Katedroje prasideda gavėnios susitikimai apie šventuosius
Kovo 12 d. 17:00 val. Apie virtualaus muziejaus kūrimą – Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 12–15 d. Susitikimai su studentais iš JAV (Focus Misija) Vilniuje
Kovo 13 d. 18:30 val. Pradedama pasiruošimo santuokai grupelė Vilniaus šv. ap. Petro ir Povilo parapijoje
Kovo 13 d. 19:00 val. Alfa kursas jaunimui pradedamas Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje
Kovo 14 d. 9:30 val. Susitikimai „Ko reikia kiekvienai mamai?“ Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje
Kovo 14 d. 11:00 val. Prasideda susitikimai ikimokyklinukų mamos „Ko reikia kiekvienai mamai?“ Pabradės parapijoje
Kovo 14 d. 18:00 val. Seminarai Vilniuje aptarti Dievo sąvokos vartojimo fenomeno prielaidas
Kovo 16–17 d. Piligriminis žygis vyrams
Kovo 16–17 d. Rekolekcijos vyrams „Adomai, kur esi?“ Marijos namuose Vilniuje
Kovo 16 d. 18:00 val. Filmo peržiūra Šv. Jono Teologo vienuolyne Vilniuje
Kovo 18 d. 17:45 val. Vilniaus Šv. Dvasios parapijoje pradedamas pasirengimo Santuokos Sakramentui kursas lenkų k.

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Neįgalius jaunuolius Maltos ordinas kviečia į stovyklą Vokietijoje
„Bitutė“ pristato naują žurnalo vaikams numerį
Kaip su vaikais kalbėtis apie kelionę į Velykas – vaizdo įrašas
Marijos Radijo laida „Seminarija šiandien“ su Vilniaus seminaristais
Apie Uršulės Leduchovskos šventę Juodšiliuose LRT „Kultūrų kryžkelė“ (video lenkų k. su lietuviškais subtitrais)
Šv. Kazimiero iškilmė Vilniaus Katedroje (Kovo 3 d. nuotraukos, Katedros bendruomenė Kaziuko mugėje; VA Jaunimo centro organizuota Šv. Kazimiero diena „Pašaukti gyventi meile“ (nuotraukos) ; Restart Studentams Vilniuje (nuotraukos) ; kovo 4-osios šv. Mišių Vilniaus arkikatedroje homilija, sakoma arkivysk. Gintaro Grušo).
Iš „Dievo Motinos komandų“ rekolekcijų Trinapolyje
Šv. Kazimiero atlaidai Medininkuose (lenkų k., nuotraukos)
Akimirkos iš „Biblijos žinovas“ viktorinos moksleiviams
Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje vyko vyskupo vizitacija
Vilniuje, Švč. Trejybės bažnyčioje lankėsi kariai iš Ukrainos (ukrainiečių k.)
Betanijos lankytojus džiugino klasikinė muzika

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info.