200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Arkivysk. Pedro López Quintana paskirtas nuncijumi Austrijoje

2019 kovo 4
Nuotraukos autorius – Marija Stanulytė

Arkivyskupas Pedro López Quintana, lig šiol vadovavęs nunciatūrai Vilniuje, popiežiaus Pranciškaus paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Austrijoje.

„Prisiminkime jį savo maldose ir melskimės už naująjį nuncijų, kuris dar nežinom, kas bus. Savo maldoje palaikykime Šventąjį Tėvą ir taip pat su dėkingumu prisiminkime nuncijų Pedro López Quintana, kuris tiek daug darbavosi, ypač praeitais metais besirengiant popiežiaus Pranciškaus vizitui“ – sakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Pedro López Quintana gimė 1953 m. Ispanijoje. Kunigo šventimus 1980 m. šv. Petro bazilikoje jam suteikė Jonas Paulius II. Baigęs Popiežiškąją bažnytinę akademiją 1984 m. kun. López Quintana pradėjo dirbti Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje. Nuo 1997 m. iki 2002 m. buvo Vatikano Valstybės sekretoriato asesorius bendriesiems reikalams. 2002 m. pabaigoje buvo paskirtas nuncijumi Indijoje. 2003 m. sausio 6 d. Jonas Paulius II jį konsekravo vyskupu. 2009 m. arkivyskupas López Quintana paskirtas nuncijumi Kanadoje. 2014 m. kovo 8 d. jis buvo paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje, o kovo 22 d. – nuncijumi Estijoje ir Latvijoje. Arkivyskupas Pedro López Quintana buvo penktasis Šventojo Sosto atstovas Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo.

Vatican News ir Vilniaus arkivyskupijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt