200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniuje – šv. t. Pijaus iš Pietrelčinos relikvijos

2019 birželio 5

Vilniaus Šventosios Dvasios parapija kviečia birželio 10–11 dienomis melstis prie šv. t. Pijaus iš Pietrelčinos pirmojo laipsnio relikvijų. Relikvijos bus pagerbiamos Šventosios Dvasios bažnyčioje, Dominikonų g. 8.

Pirmadienį ir antradienį bažnyčia bus atidaryta nuo 10.00 iki 19.00 val. Abi dienas šv. Mišios aukojamos 10.30, 15.00 ir 18.00 valandomis (lenkų k.). Tikintieji kviečiami melstis tiek šv. Mišiose, tiek asmeniškai prie relikvijų kitu metu.

Popiežius Pranciškus yra kalbėjęs, kad nuolankus brolis kapucinas nustebino pasaulį savo gyvenimu, atiduotu maldai, kantriam brolių išklausymui, ant jų kančių užpilant Kristaus meilės balzamo.

Popiežius sakė: pagal jo herojišką pavyzdį ir dorybes tapkite ir jūs Jėzaus meilės silpniesiems įrankiais. Tuo pat metu, mąstydami apie jo besąlygišką ištikimybę Bažnyčiai, liudykite bendrystę, nes tik bendrystė kuria ir ugdo.

Ten, kur pykstamasi ir ginčijamasi, neaugama ir nekuriama. Visas laikas ir visos jėgos atiduodamos vaidijimuisi. Todėl verta prikąsti liežuvį, net jei jis ir sutintų.

Tėvas Pijus iš Pietrelčinos išmoko justi motinystę Bažnyčios, kurios atsidavęs sūnus jis visada buvo, nepaisant visų jos problemų, jos narių nuodėmių. Jis giliai suvokė slėpinį Dievo, kuris mus taip pamilo, kad atidavė už mus save.

Nuolatinė malda ir pasitikėjimas Viešpačiu buvo gyvybiniai syvai, kurie jam padėjo atsilaikyti. „Visos bjaurios pamėklės, kurias demonas žadina mano prote, išnyksta, kai patikiu save Jėzaus rankoms“, – citavo šv. Pijaus iš Pietrelčinos žodžius popiežius Pranciškus, pridurdamas: „Čia telpa visa teologija. Turi problemą, sergi, liūdi – patikėk save Jėzaus rankoms“.

Daugiau apie šv. t. Pijų galite paskaityti Bernardinai.lt straipsnyje.

Informacija parengta remiantis Šventosios Dvasios parapijos ir vaticannews.va šaltiniais

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt