Vilniaus Verkių Kalvarijoms sukanka 350 metų

Vilniaus Verkių Kalvarijos švenčia 350-tąjį gimtadienį. Šį kryžiaus kelią, vadinamą Kalvarijomis, 1669 m. birželio 9 d. pašventino Vilniaus vyskupas Aleksandras Sapiega. Pagrindiniai šventės renginiai vykta šį savaitgalį (iki birželio 9 d.) Vilniaus Kalvarijose, švenčiant Sekminių atlaidus.

Sekmadienį tikintieji iš visos Lietuvos kviečiami į šventę Kalvarijų pievoje – iškilmingas šv. Mišias, koncertą ir iškylą. Švęsti Sekminių į Vilniaus Kalvarijas kitomis dienomis renkasi šeimos, jaunimas, kunigai ir vienuoliai.

Prieš 350 metų Vilniaus Verkiuose įkūrus Kryžiaus kelio stotis (Kalvarijas), aplink esanti teritorija palaipsniui imta vadinti Jeruzale„Per pusketvirto šimtmečio Vilniaus Kalvarijos išgyveno pakilimus, nuopuolius ir net pasmerkimą žlugti, bet visada atgimdavo, nes visais amžiais būta žmonių, kurie eina Vilniaus Kalvarijas, kad savo kančią ir gyvenimo vargus išgyventų su kenčiančiu Kristumi,“ – sako Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos klebonas Ruslanas Vilkel.

Ketvirtadienį Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje visą dieną vyko Švč. Sakramento adoracija, penktadienį į atlaidus susirenka ir Kryžiaus kelią eina kunigai, vienuoliai, vienuolės.

Šeštadienio rytą švęsti Sekminių kviečiamos šeimos su vaikais, o popietę – jaunimas. Jaunimas klausys paskaitų, pievoje vakarieniaus kartu su virtuvės šefu Gian Luca Demarco, linksminsis koncerte, vakare 20.30 val. eis „Šviesos kelio“ procesiją. Po vėlyvų 22 val. šv. Mišių Kalvarijų bažnyčioje iki paryčių tęsis budėjimas, bus klausoma išpažinčių, giedos jaunimo šlovinimo grupės.

Birželio 9 d., sekmadienį, pagrindinę iškilmių dieną, 13 val. po atviru dangumi šalia bažnyčios Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas aukos iškilmingas šv. Mišias, jų metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas (Mišias tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas). Iškart po Mišių visi žmonės kviečiami į iškylą Kalvarijų pievoje. Organizatoriai kviečia atsinešti pledus ir lauknešėlius, bendrauti ir klausyti dueto „Baltos Varnos“ koncerto.

Vilniaus Kalvarijos iškilmingai pašventintos 1669 m. birželio 9 d. per Sekmines. Visoms Vilniaus bažnyčioms skambinant varpais, Vilniaus vyskupas Aleksandras Sapiega prie Paskutinės vakarienės stoties tarė žodį susirinkusiems maldininkams ir pats vedė juos Kryžiaus keliu, barstydamas iš Jeruzalės atvežtą žemę, sustiprinančią simbolinį Kalvarijų ryšį su Šventąja Žeme. XVII a. įrengiant Vilniaus Kalvarijas, buvo siekiama kuo tiksliau atspindėti Jeruzalės topografiją, orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir atstumus.

Sekminės – septintas sekmadienis po Velykų, Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė – yra viena iš trijų pagrindinių Bažnyčios švenčių. 

Sekminių Vilniaus Kalvarijose programa, 2019
Sekminių jaunimo dienos renginys feisbuke
Daugiau informacijos apie Vilniaus Kalvarijas: www.vilniauskalvarijos.lt