Artėja jubiliejinės Sekminės Vilniaus Kalvarijose

2019 metais švenčiame jubiliejinius Vilniaus Kalvarijų įsteigimo 350-uosius metus. Vilniaus Kalvarijos buvo iškilmingai pašventintos 1669 m. birželio 9 d. per Sekmines. Visoms bažnyčioms skambinant varpais, Vilniaus vyskupas Aleksandras Sapiega prie Paskutinės vakarienės stoties tarė žodį susirinkusiems maldininkams ir pats vedė juos Kryžiaus keliu, barstydamas iš Jeruzalės atvežtą žemę, sustiprinančią simbolinį Kalvarijų ryšį su Šventąja Žeme. XVII a. įrengiant Vilniaus Kalvarijas, buvo siekiama kuo tiksliau atspindėti Jeruzalės topografiją, orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir atstumus.

Per pusketvirto šimtmečio Vilniaus Kalvarijos išgyveno pakilimus, nuopuolius ir net pasmerkimą žlugti, bet visada atgimdavo, nes visais amžiais būta žmonių, kurie eina Vilniaus Kalvarijas, kad savo kančią ir gyvenimo vargus išgyventų su kenčiančiu Kristumi.

Birželio 6–9 d. kviečiame į Vilniaus Kalvarijose vyksiančius Sekminių atlaidus. Birželio 9 d., sekmadienį, pagrindinę iškilmių dieną, po atviru dangumi šalia bažnyčios bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

SEKMINIŲ VILNIAUS KALVARIJOSE PROGRAMA:

Birželio 3, 4 ir 5 d. (pirmadienis-trečiadienis) 
19.00 val. Šv. Mišios su pamokslu apie Šventosios Dvasios Asmenį. Aukoja Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Andžej Šuškevič.

Birželio 6 d. (ketvirtadienis). Švč. Sakramento adoracijos diena
Nuo 8.00 val. iki 20.00 val. Švč. Sakramento adoracija ir galimybė atlikti išpažintį bažnyčioje

Birželio 7 d. (penktadienis). Kunigų ir vienuolių diena
10.00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios
14.00  val. Šv. Mišios bažnyčioje. Po Mišių Agapė parapijos namų salėje

Birželio 8 d. (šeštadienis). Šeimų (vaikų) ir jaunimo diena

Programa vaikams ir tėvams:
10.00 val. Šv. Mišios prie Marijos Sopulingosios koplyčios
11.00 val. Šeimų Kryžiaus kelias. Agapė ir poilsis prie Geležinių vartų (Kryžiaus kelio metu)
14.00 val. Vaikų šventės pabaiga

Programa jaunimui:
15.30 val. Registracija
16.00 val. I konferencija, kun. Artūras Kazlauskas
17.00 val. Kavos pertrauka
17.30 val. II konferencija, Dalia Mackelienė
19.00 val. Vakarienė ir koncertas
20.30 val. Šviesos Kelias
22.00 val. Šv. Mišios
Po Šv. Mišių – adoracija ir šlovinimas

Birželio 9 d. (sekmadienis). SEKMINIŲ DIENA
9.00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios
13.00 val. Iškilmingos šv. Mišios (šalia bažnyčios), kurių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas
Po Šv. Mišių šventinis koncertas ir agapė pievoje

www.vilniauskalvarijos.lt

Renginys feisbuke