HP2-H28 HP2-Z28 HP5-T01D I40-420 ICGB ITILF2011 ITSM20F JK0-017 JN0-660 LX0-101 LX0-102 M2050-238 M2070-640 M2090-234 M2090-639 MB6-870 NS0-155 P2090-008 P2170-013 PEGACBA001 RHCE-CN ST0-134 ST0-173 VCP510 VCP510-DT

Vilniuje – piligrimystė Gailestingumo keliu

2015 kovo 19

Kovo 14 d. Vilniuje organizuota Gavėnios piligrimystė Gailestingumo keliu su šv. Jono broliais meldžiantis Taikos intencija. Piligriminio žygio metu aplankytos vietos, glaudžiai susijusios su Dievo Gailestingumo apreiškimo istorija: Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolynas, Šv. Mykolo bažnyčia, Aušros Vartai, Dievo Gailestingumo šventovė, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Išganytojo bažnyčia, Šv. Faustinos namelis.

Į piligrimystę palydėjęs tėvas Jonas Emanuelis atkreipė dėmesį, kad Vilniuje Gailestingumas buvo apreikštas prieš dviejų griaunančių XX a. ideologijų baisumus, dėl kurių Vilnius tapo daugelio krikščionių Golgotos vieta. Jis priminė Šventojo Jono Pauliaus II mintis, kad atsakymas šioms ideologijoms yra Gailestingumas, o trečiasis tūkstantmetis turi būti pažymėtas Gailestingumo ženklu. Tėvas Emanuelis pažymėjo, kad šiandien esame lietuvių kankinystės vaisius ir mūsų misija yra pažinti Gailestingumą ir perduoti jį kitiems. Jėzus Vilniui patikėjo didžiulį lobį, todėl turime daug dirbti, kad šis lobis būtų atskleistas pasauliui. Jėzus yra tam, kad padėtų, ir vienintelis dalykas, kurio Jis prašo, – gyventi Gailestingumu.

Ypač svarbi Dievo Gailestingumo apreiškimo šv. vienuolei Faustinai istorijos dalis tenka Vilniui – jai gyvenant šiame mieste buvo nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, padiktuotas Gailestingumo vainikėlis, neoficialiai švęstas pirmasis Gailestingumo sekmadienis, įkurtos Gailestingojo Jėzaus seserų ir brolių vienuolių kongregacijos. Gailestingojo Jėzaus originalus paveikslas šiuo metu maldininkų gerbiamas Dievo Gailestingumo šventovėje. Gailestingumo kelias apjungia vietas, susijusias su šv. Faustinos ir jos dvasios vadovo palaimintojo Mykolo Sopočkos gyvenimu ir veikla Vilniuje.

Sekmadienį, kovo 22 d., Vilniaus piligrimų centras ir Vilniaus Arkikatedros benruomenė tęsia Gavėnios piligrimystę Gailestingumo keliu ir kviečia prisijungti visus norinčius. Pradžia 9 val. prie Aušros Vartų.

Vilniaus piligrimų centras

20150314730

Kategorijos: Vyskupijoje

070-411  MB2-700  300-115  70-483  70-488  70-461  mb2-703  MB6-871  ex300  070-410  1z0-060  70-487   640-554  70-412  mb5-705  70-488  C_TADM51_731  100-101  74-335  70-486  70-417  70-346  ex300  1Z0-803  300-115  70-414  

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt