200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniaus arkikatedroje nauji Mokslo metai pradėti šv. Mišiomis

2014 rugsėjo 1
Nuotrauka iš bernardinai.lt

Rugsėjo pirmąją Vilniaus arkikatedroje šv. Mišiomis naujus Mokslo metus pradėjo studentai ir dėstytojai, mokytojai ir mokiniai, švietimo srities darbuotojai. Šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, vysk. augziliaras Arūnas Poniškaitis, kunigai, tarnaujantys akademinėse bendruomenėse, talkinantys studentų sielovadoje ar dirbantys dėstytojais. Arkivyskupas, pradėdamas šv. Mišias, kvietė prašyti Viešpaties, kad Jis laimintų tiesos ieškojimo kelią.

„Neplūduriuokime paviršiuje, irkimės į gilumą, naudokimės šventosios Dvasios dovanomis, kad mes atrastume tikrą kelią savo gyvenime – savo pašaukimą, kad galėtume pilnai įgyvendinti tai, ką Viešpats mums yra paruošęs,“ – pamoksle sakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis kvietė nesitenkinti tik žinių minimumu, o siekti žinių, padėsiančių įgyvendinti kiekvienam savą pašaukimą. Svarbu ne tai, kaip atrodome visuomenėje, tačiau kaip į mus žiūri Dievas, kuriam rūpi ne išorė, o žmogaus širdis.

Po šv. Mišių arkivyskupas pristatė kun. Povilą Narijauską, kuris nuo šio rudens koordinuos universitetinę sielovadą. Šv. Mišiose patarnavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos seminaristai, giesmėmis Viešpatį šlovino Gospel choras, vadovaujamas Kristinos Žaldokaitės.

Žymės:

Kategorijos: Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt