200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Uroczystości Odpustowe Zesłania Ducha Świętego w Kalwarii Wileńskiej

2017 Maj 22

Ufajmy Bogu, do tego zachęca nas Chrystus: „O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje“. A więc najpierw prośmy o Boże Miłosierdzie i wtenczas bądźmy pewni – nic złego nam się nie zdarzy“.
Arcybiskup Teofilius Matulionis


Bracie, Siostro,

Kalwaria Wileńska zaprasza nas na Uroczystości Zesłania Ducha Świętego!

Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus nam obiecał zesłać Ducha Pocieszyciela. Obietnica się spełniła i nadal się wypełnia. Pierwszym darem dla Kościoła, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, jest Duch Święty:
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego»!

Do czego to służy? Do odpuszczenia grzechów! Największym zaskoczeniem jest to, że Bóg pragnie taki dar złożyć w ręce ludzkości, aby nie tylko święci czuli się dobrze w Kościele, ale także i grzesznicy tulili się do Niego, odczuwając Jego miłość. Ten, którego nazwał „przyjacielem grzeszników”, po zmartwychwstaniu nie dzieli dla swoich  uczniów dyplomów lub nominacji, umożliwiających udzielenia odpuszczenia grzechów, lecz daruje Ducha Świętego, w imię którego mają uprawnienie do tej posługi.

Dziękując Bogu za Dar Ducha Świętego i Jego działanie w Kościele, w imieniu wspólnoty kapłanów i parafian, zapraszam naszych Duszpasterzy, księży, wspólnoty zakonne, dzieci i młodzież, wierzących i wątpiących, w dniach 1- 4 czerwca na Odpust Zesłania Ducha Świętego w Kalwarii Wileńskiej!

Proboszcz parafii p.w. Odnalezienia Krzyża Świętego (w Kalwarii Wileńskiej)
Ks. Rusłan Wilkiel

PROGRAM UROCZYSTOŚCI ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO W KALWARII WILEŃSKIEJ:

1 czerwca, czwartek
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Od 8 godz. do 20 godz. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele i możliwość spowiedzi.

2 czerwca, piątek
DZIEŃ OSÓB KONSEKROWANYCH
10 godz. Droga Krzyżowa od kaplicy Matki Bożej Bolesnej (LT).
14 godz. Msza Święta w kościele (LT).
15 godz. Agape.

3 czerwca, sobota
DZIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

Program nabożeństw w języku polskim:
9 godz. Droga Krzyżowa od kaplicy Matki Bożej Bolesnej (PL).
13 godz. Uroczysta Msza Św. odpustowa z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania (na łące obok kościoła). Przewodniczy J. Eksc. Bp. Arūnas Poniškaitis (PL).
Po Mszy Świętej Agape.

Program nabożeństw w języku litewskim:
Dla dzieci i rodziców:
10 godz. Msza Święta przy kaplicy Matki Bożej Bolesnej (LT).
11 godz. Droga Krzyżowa (w trakcie Agape i odpoczynek) (LT).
14 godz. Zakończenie programu dla dzieci.

Dla młodzieży:
18.00 godz. Katecheza (LT).
19.30 godz. Agape.
20.30 godz. Droga Światła (mieć świecę).
22.00 godz. Msza Święta (LT/PL).
23.00 godz. Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Uwielbienie.

4 czerwca, niedziela
DZIEŃ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
9 godz. Droga krzyżowa od kaplicy Matki Bożej Bolesnej (LT).
13 godz. Uroczysta Msza Święta (przy kościele), podczas której będzie udzielany Sakrament Bierzmowania. Przewodniczy J. Eksc. Abp. Gintaras Grušas (LT).
Po Mszy Świętej Agape.

www.vilniauskalvarijos.lt

Kategorie: Diecezja, Parafie

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt